user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag går SKG på folkhögskola (svenska kyrkans grundkurs) och jag undrar vad som krävs för att jag ska få prästviga mig? Blir man bedömd som lämplig å något vis? Är det då till min nackdel att jag varit psykiskt sjuk (jag är helt återställd idag och mår mycket bra)? Jag är så orolig för detta! Jag har ju mycket erfarenhet som konfirmandledare, KUledare etc. När bör jag ta kontakt med stiftet för att bli bedömd? Kan jag prästviga mig i ett annat stifts domkyrka? KOmmer jag alltid att tillhöra mitt stift eller får jag söka jobb utanför stiftet? Jag är 20 år och tjej och därför lite rädd för de manliga motståndarna till kvinnliga präster. Är det vanligt än idag? Snälla, svara på desssa frågor! Jag har ingen syo på min skola!


SVAR

user-image
Hej!
För att få prästviga sig krävs det att man läst det religionsvetenskapliga programmet, som leder till teologie kandidatexamen, och sedan studerat ett år vid Pastoralinstitutet. Utbildningen till teologie kandidat är på 140 poäng (3,5 år), men kan utsträckas till 160 poäng (4 år), vilket krävs för en tjänst inom Svenska kyrkan. För att vara behörig att söka till det religionsvetenskapliga programmet krävs det att du har grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom att ha betyg G i Svenska B, Historia A och Samhällskunskap A. Det räcker i regel inte med att ha G i betyg, utan man behöver ha mycket bättre betyg än så för att komma in. Det är bra att du har erfarenhet med att jobba inom kyrkan, då vet du vad som kan vänta dig. Det är också bra att du har erfarenhet av ej må så bra, för som präst träffar man människor i alla skeden i livet vilket innebär att man blir en som man vänder sig till i glädje och i sorg. Har du ingen gymnasieutbildning, måste du skaffa det. Det kan du göra på
folkhögskola, men det räcker inte med SKG. Även om det inte finns någon syo på din skola, finns det någon som kan svara på vad allt detta innebär, för det är lite svårt att förklara på ett enkelt sätt via mail, men jag hoppas att du har fått lite svar samt tips på vad du ska tänka på.

Lycka till!

Maria Nimstad
Studie- och yrkesvägledare

Visningar : 841

Senaste frågorna

Se Alla