user-image
Okänd
Annat

Hej! Hur räknas ens snittbetyg från gymnasiet ihop? Stämmer det att man kan "välja bort" en kurs när man räknar ihop snittbetyg? Hur många poäng får kursen i så fall omfatta?


SVAR

user-image
Hej!

Medelbetyget/siffervärdet i ett slutbetyg räknas ut så här:

1. Siffervärdet för betyg är IG=0, G=10, VG=15 och MVG=20.
2. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng, ex
VG i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 x 100 = 1500.
3. Samtliga betygsvärden adderas. Du får då en summa på 20.000 till 50.000.
4. Detta sammanlagda betygsvärde divideras med poängsumman av de betygsatta
kurserna.

Det tal du får fram, maximalt 20,00, är ditt så kallade jämförelsetal. Det avrundas till två decimaler. Betyg i Idrott och hälsa A och B räknas bara med om det behövs för behörighet och om det höjer jämförelsetalet.

Nej, ett slutbetyg omfattar alla de kurser som du läst i ditt program. Det du nog tänker på, och som många blandar ihop, är behörighetskraven till högskola/universitet. För att vara behörig att söka till högskola/universitet ska man ha ett slutbetyg och ha lägst betyg G på kurser som motsvarar 90% av vad som krävs för ett fullständigt program. Ett slutbetyg omfattar minst 2500 poäng och då måste alla kurser som du ska ha samt projektarbetet vara med. Har du streck i någon kurs har du inget slutbetyg, däremot är IG ett betyg. Har du läst mer än 2500 poäng kan du lägga över kurser på ett samlat betygsdokument, men det är bara kurser inom
det individuella valet och valbara kurser som du kan göra så med. Så gör man om man inte har så bra betyg i sådana kurser, för att de inte ska dra ner det totala jämförelsetalet. Jag tycker att du ska tala med din studie- och yrkesvägledare om detta. Det är mycket enklare att förklara när man sitter mittemot varandra och du kan ställa frågor om det du inte förstår.

Lycka till!

Visningar : 1434

Senaste frågorna

Se Alla