user-image
Okänd
Annat

Hej! Läser just nu samhällsvetenskap på gymnasiet. Har länge funderat på att studera vidare och utbilda mig till präst. På vilka skolor kan man läsa teologi och hur pass säkert är det att läsa en sån utbildning på lång sikt?


SVAR

user-image
Hej!

Man kan läsa teologi i Lund och Uppsala. Inom programmet, teologie kandidatprogrammet, läser man olika kurser som kan leda till att man blir präst. För att bli präst krävs att man praktiserar inom Svenska kyrkan samt att man blir prästvigd. Sammanlagt är utbildningen på 5 år. Framtiden ser ljus ut, trots att kyrkan numera är skild från staten. Det är många präster som går i pension inom de närmaste åren och det känns som om många behöver en präst och kyrka att gå till när det är oroligt i världen, så jag tror att präster alltid kommer att behövas. Har man en tro och att man vill leva med den tron och förmedla den till andra, kan det inte finnas ett bättre yrke än prästyrket.

Lycka till!

Visningar : 853

Senaste frågorna

Se Alla