user-image
Okänd
Tjej

Jag har två frågor.. den ena är att jag känner mig jämt stressad fastän jag inte har så mycket i skolan…går IV på gymnasiet eftersom jag gjorde fel gymnasieval o sånt..sedan är det mycket hemma men egentligen borde inte det göra mig stressad. Jag känner mig jämt osäker och varje gång jag ska skriva något viktigt så skakar mina händer. Jag tycker det är jätte jobbigt för folk runt omkring mig har börjat påpeka att jag jämt skakar/darrar. Vad kan det bero på? Mina föräldrar skakar också lite med händerna men jag skakar i hela kroppen när jag är nervös. Det är jobbigt för alla lägger märke till det och påpekar det.


SVAR

user-image
Ibland kan det vara så att man känner sig stressad fastän man egentligen inte tycker att man har så mycket i sitt liv att bli stressad för. Men stress är lite lurigt på det sättet. Det behöver inte vara något stort jobbigt för att man skall bli stressad, utan oftast är det många små saker som tillsammans gör att stressen börjar komma. Det kan handla om sådana saker som du nämner; tex att det är mycket i familjen, att man känner att man gjort fel val i sitt liv, att man känner viss oro inför framtiden, att man känner press att välja rätt så man får en chans att leva det liv man tänkt sig, att man är orolig för att misslyckas, att man inte tycker att man har hittat vad man vill göra på fritiden, att man inte vet hur man vill forma sitt liv, osv, osv.
Många sådana här saker tillsammans kan alltså göra att man känner en stress, och det är inte alltid så lätt att se då varifrån stressen kommer.
För att försöka bena ut det hela och själv bli medveten om vad det är som gör att man känner sig stressad, kan man sätta sig hemma på sitt rum med papper och penna, eller framför datorn om man har en sådan. Sedan försöker man skriva ner allting man känner sig nöjd med i sitt liv, utan att tänka efter så mycket. Det kan handla om att man är nöjd med hur det ser ut i ens eget rum, till att man är nöjd med en kompis man tycker om, eller att man är nöjd med att man klarat ett prov i skolan, eller att man är nöjd med att man är en person som bryr sig om miljön osv, osv. När man gjort det gör man en ny lista, men nu över saker man inte är nöjd med. Det kan röra saker man inte är nöjd med i skolan, hemma, eller på fritiden. Det kan också röra saker man inte är nöjd med när det det gäller sig själv och sina egna val och insatser i livet.

Har du fått en längre lista på saker du inte är nöjd med än dom saker du är nöjd med, så är det i sig en grogrund för att känna stress. Enligt min erfarenhet är det nämligen så i livet att man kanske aldrig blir helt nöjd med allting, varför ens "inte nöjd-lista" aldrig blir helt blank. Men däremot så är det jätteviktigt att "nöjd-listan" är tillräckligt lång för att balansera upp "inte nöjd-listan", annars är det som sagt lätt hänt att känna en stress då man helt enkelt har för många saker som man inte är nöjd med och som skapar en psykisk obalans hos en själv. Så i princip borde det vara så att det alltid måste fyllas på på "nöjd-listan", varje gång något hamnar på "inte nöjd-listan", men det kan vara nog så svårt.

Så när du nu gjort dina listor, handlar det alltså om att du ska titta på "inte nöjd-listan", ta varje sak du skrivit där och fundera på om du kan göra något för att få den saken att hamna på "nöjd-listan" istället. Du kommer sannolikt att känna vilka saker på "inte nöjd-listan" som är viktigast för dig, och du kommer också att känna vilka som är svårast att göra något åt. Men välj något som du tror att du har en chans att göra något åt, och försök sedan fundera ut vad som skulle behöva förändras när det gäller den saken, för att den skulle hamna på "nöjd-listan". Ibland kan det vara så att man behöver blanda in föräldrar, syskon, lärare, odyl i sina planer, och helt enkelt berätta för dom att det här tänker jag förändra, så dom kan hjälpa en att nå dit man vill.
Finns det däremot inget på "inte nöjd-listan" som man kan göra något åt (inte sannolikt), eller om det är väldigt svårt, kan man parallellt jobba med att fylla på nya saker på "nöjd-listan" istället. Minns vad jag sa om balansen mellan saker man är nöjd med och inte, så förstår du nog vad jag menar.

Din andra fråga du tar upp är just en sådan sak du inte är nöjd med. Den saken skulle du kunna förändra genom att tex prata med din lärare om hur du känner dig när du blir nervös, eller gå till kuratorn och be henne/honom hjälpa dig att komma tillrätta med det här. Oftast kan man nämligen träna bort en sådan här sak, då mycket sannolikt handlar om att du blir nervös för att börja skaka när du upptäcker en situation som du vet kan göra dig nervös. Själva nervositeten för att du då ska börja skaka plussas då liksom på den vanliga nervositeten och så händer just det du inte vill ska hända, nämligen att du börjar skaka. Med hjälp kan man träna bort sådant här genom att utsätta sig för situationer som man vet gör en nervös, och då träna det här. Men för att träningen skall funka, är det viktigt att man utsätts för nervösa situationer i lagom dos, dvs som man har en chans att klara av, och att man får hjälp och stöd i att prata om situationen och utvärdera hur man kände sig och hur det gick. Den hjälpen skulle du kunna få om du har en skicklig lärare, som kan stötta dig i detta, eller om du tex vänder dig till kuratorn på skolan, eller på närmaste Ungdomsmottagning. Gör du det, har du chansen att flytta en förmodligen ganska stor sak från "inte nöjd-listan", till "nöjd-listan", vilket i sig sannolikt minskar din känsla av stress, så det kan vara värt ett försök, eller vad säger du?


Visningar : 1196

Senaste frågorna

Se Alla