user-image
Okänd
Kille

Det är flera på forumet som tycker ni är långsamma på era svar…men min fråga är: Hur stor del av de frågor som kommer in kan ni svara på? Och hur lång tid tar det innan ett svar kommer ut?


SVAR

user-image
Det är alldeles riktigt att det ibland kan ta tid innan man får svar på sin fråga, och dessutom är det många som aldrig får svar överhuvudtaget, vilket står i informationen när man skickar in en fråga. I dagsläget har vi fått ca 13 000 frågor hit, och av dessa har vi besvarat ca 2 600. Det är alltså ca en femtedel av frågorna som blir besvarade.

Ungdomsmottagningen.se är i sig tänkt att fungera som en kunskapsbas, där man själv skall kunna finna svar på sina frågor i vår databas som hela tiden utökas. Därför väljer vi ut frågor som kan vara av allmänt intresse, som är väldigt vanliga, eller frågor av en sort som inte finns besvarade tidigare. Speciellt frågor av ett slag som inte finns besvarade tidigare får hög prioritet då det alltså är tänkt att man ska kunna använda Ungdomsmottagningen.se som en kunskapsbank. Ur den synvinkeln försöker vi alltså undvika att besvara samma typ av fråga gång på gång, även om det sker när det handlar om ämnen som är väldigt vanliga i dom inkomna frågorna. I dom fallen kan det vara bra att det finns ett antal liknande frågor besvarade så alla får lite fler svar att läsa och fundera över.

Visst skulle det vara önskvärt om vi kunde besvara varenda fråga då varje fråga är viktig för den som ställt den, även om den bara skiljer sig lite grann från andra redan besvarade frågor. Men vi skulle behöva vara väldigt många för att klara av detta, och det är tyvärr omöjligt idag. Därför är Ungdomsmottagningen.se en kunskapsbank och mötesplats för ungdomar (forum, chat, nyheter osv) i första hand, och en rådgivningsservice i andra hand. Detta är också anledningen till att vi inte skickar några personliga svar hem till den som skickar en fråga hit, utan alla frågor som besvaras läggs ut på nätet där alla kan få ta del av svaren, vilket gör att vi ibland får plocka bort namn och annat som kan identifiera den som frågar.

När det sedan gäller hur pass långt tid det kan ta innan man får svar så kan man generellt säga att man sannolikt inte får något svar ifall det inte kommit inom en månad. Vid vissa tillfällen kommer det med frågor som är äldre än en månad, men oftast är frågorna ställda från 1 timme - 1 månad sedan.

Visningar : 1204

Senaste frågorna

Se Alla