user-image
Okänd
Tjej

På frågan till personen som skär sig o undrar om hon/han skall berätta för sin psykolog svarar du att det kommer att vara skönt att märka att personen inte blir dömd utan får förståelse. -Men man får väl inte alltid förståelse? Jag går också hos psykolog på UM. Jag har gjort saker när jag var sjuk som jag å ena sidan önskar jag kunde berätta, å andra sidan tänker att om hon skulle säga att hon förstod så kommer det bara vara dalteri. Hon KOMMER att bli häpen. Hon kommer att tycka att jag är HELT…hon kommer se ner på mig.


SVAR

user-image
Det finns självklart mindre duktiga psykologer precis som inom alla yrken, men enligt min erfarenhet så har dom flesta psykologer ett stort intresse för både människor och sitt arbete, vilket gör att dom i alla lägen är intresserade av att förstå hur deras patienter tänker, och vad som fått dom att göra vissa saker. Psykologens roll i det avseendet är inte att döma, moralisera, eller säga vad som är rätt eller fel, eller vad som är konstigt och inte. En psykolog har nämligen kunskapen att människors handlingar varken är slumpmässiga, meningslösa eller vansinniga om du bara tittar på dom utifrån människans inre perspektiv. Denna kunskap gör att man kan förstå och finna en förklaring till dom allra flesta männskliga handlingar, även om dom handlingarna kanske är av ett slag som inte oacceptabelt utifrån samhällets syn, eller som bara är ovanliga på olika sätt.

Allt här i världen är nämligen relativt, varför det inte går att dra någon tydlig linje mellan vad som är en vettig och vad som är en tokig/sjuk handling. Allt beror på från vilket håll du tittar på det. Sedan betyder inte det att psykologer tycker alla handlingar är goda eller bra. Det finns många handlingar som i sig är både avskyvärda och oacceptabla, och då pratar jag främst om handlingar som på olika sätt skadar en annan levande varelse. Men SAMTIDIGT finns det alltid en orsak till att den människa som begått en sjuk eller tokig handling, valt att göra just så, och det är något som man i terapin gemensamt letar sig fram till. För ingen människa föds ond, enligt min erfarenhet, men våra upplevelser kan göra att vi inte förmår handla utifrån vad som är bra för oss själva eller andra, och förståelse för detta är inget som någon duktig psykolog behöver spela. Men det betyder inte heller att man som psykolog måste dalta som du uttrycker det, då man faktiskt kan förstå en handling utan att acceptera den. Och det är ju bl a därför psykologer finns, för att man skall kunna ge hjälp till människor att förändra sina handlingar så både man själv och andra kan acceptera dom.

Visningar : 995

Senaste frågorna

Se Alla