user-image
Okänd
Annat

De e bra att människor är sig själva ex…bi, homo men är det inte något medfött?


SVAR

user-image
Ingen forskare idag kan säga helt säkert om vår sexuella läggning är medfödd eller inte. Det finns det som talar för att det är medfött och det finns det som talar emot. Vissa menar förvisso att dom vet "sanningen", men det handlar mer om att dom väljer att bara se delar av forskningen och bortser från andra delar, varför det är många som hävdar att det dom själva tycker är lika med sanningen.

Sanningen är istället att vi faktiskt inte vet ifall vår sexuella läggning är helt styrd från födseln eller om det är något som formas när vi formas till personligheter genom upplevelser och erfarenheter. Kanske är det en kombination av båda, men ingen vet alltså säkert.

Så jag tycker precis som du, att det är bra att människor är sig själv och att vi måste kämpa för ett samhälle som tillåter människor att vara olika. Sedan varför vi är olika, är kanske mindre intressant, och något som vi aldrig helt och fullt kommer att få svar på.

Visningar : 1147

Senaste frågorna

Se Alla