user-image
Okänd
Tjej

får man inte flytta hemifrån om man är under 18? om man har problem hemma? jag har en pojkvän som försörjer mej i så fall, kan dom hämta tillbaka mej igen då?


SVAR

user-image
Man får flytta hemifrån när man är under 18, men föräldrarna måste godkänna det. Finns det särskilda skäl, som att föräldrarna inte klarar av sitt ansvar som föräldrar eller på andra sätt utsätter barnet för psyskisk eller fysisk fara, kan socialtjänsten gå in med olika insatser. I det läget kan det vara frågan om att föräldrarna inte längre anses kapabla att ta hand om sitt barn, varför barnet omhändertas och får ett annat boende, vilket är den allvarligaste situationen. Men är det inte lika allvarlig fara för barnet utan det mer handlar om relationsproblem, eller andra mindre allvarliga problem som gör att det är svårt för föräldrar och barn att komma överens, kan socialtjänsten gå in och försöka hjälpa till att reda ut relationerna och stötta alla inblandade så man kommer fram till en lösning. Ibland kan en av lösningarna vara att hjälpa barnet att få ett annat boende med föräldrarnas godkännande, vilket vissa föräldrar går med på efter samtal. Socialtjänsten kan alltså stötta ett sådant alternativ både med samtalsstöd och ekonomiskt.
Men i alla andra fall så är det här alltså en sak mellan barn och föräldrar där föräldern bestämmer tills barnet fyllt 18 år.

Om du nu har problem hemma som gör att du känner att du inte orkar bo kvar, och dina föräldrar inte gör något för att förbättra det hela, utan istället kräver att du skall komma hem, så kan du alltså själv vända dig till socialtjänsten i din kommun och prata med en socialsekreterare där. Sedan får ni tillsammans bedömma vad som är bäst att göra, och dom har som sagt möjligheter att hjälpa till i sådana här situationer så det ska bli så bra som möjligt för dig. Sedan kan jag idag inte säga vad socialtjänsten kan göra när det gäller ditt problem då mycket handlar om vad det är för typ av problem du har hemma med dina föräldrar. Men det socialtjänsten alltid kan göra är att gå in och prata med både dig och dina föräldrar för att försöka hitta en lösning på situationen. Det räcker med att du säger att du inte klarar att bo hemma längre för att dom skall kunna ge dig den hjälpen. Och är det som sagt väldigt allvarliga problem du har hemma, finns det andra insatser dom kan göra för att hjälpa dig. Men se det i första hand som en hjälp att få dina föräldrars godkännande till en flytt, eller som en hjälp att lösa problemen ni har så du känner att du kan bo hemma igen.
Ring och beställ en tid så fort du kan, och ta gärna med dig din pojkvän dit, så han kan stötta dig i detta.

Visningar : 1547

Senaste frågorna

Se Alla