user-image
Okänd
Tjej

Finns det någonstans i landet stödgrupper till personer som är nära anhöriga till personer med en psykisk sjukdom?


SVAR

user-image
Det ser lite olika ut i olika delar av landet, men det finns ett antal föreningar för personer med psykisk sjukdom och deras anhöriga. Föreningarna anordnar ibland stödgrupper för anhöriga, men det ser som sagt olika ut beroende på vart man bor.

Ibland har även psykiatrin den här typen av gruppverksamhet, varför jag tycker att du i första hand skall ringa dom och fråga. Om dom inte har några alternativ att erbjuda själva, bör dom veta vad som finns i närheten. Vidare bör dom känna till dom olika föreningar som finns och kan hänvisa dig till en lämplig förening. Föreningarna brukar nämligen rikta sig till patienter och anhöriga inom en viss diagnosgrupp, varför det kan vara bra att höra med psykiatrin.

Ett annat alternativ är att du ringer till Nationella hjälplinjen. Det är en hjälptelefon för personer med psykisk sjukdom och deras anhöriga. Dit kan du ringa för att prata om din situation men också för att få tips om gruppverksamhet och stöd till anhöriga. Om du går in på deras hemsida www.nationellahjalplinjen.a.se så hittar du dels telefonnummer, och dels information om dom föreningar som är samarbetspartners. Klicka på "Om Hjälplinjen" i vänstermarginalen och scrolla dig neråt så hittar du info om dessa föreningar och även länkar till deras hemsidor. Kanske hittar du något som passar där.

Visningar : 1127

Senaste frågorna

Se Alla