user-image
Okänd
Annat

Jag går andra året i gymnasiet och har en lärare som är tio år äldre, han är helmysig! Nu är det så att han och jag "flirtar" lite med varandra.. är det något fel i det? Kan han bli straffad eller nåt? (alltså det stannar ju vid flirtandet..)


SVAR

user-image
Lagligt sett händer sannolikt ingenting. Men det är ett klart olämpligt beteende för en lärare, vilket innebär att hans chef (rektorn) inte skulle se med blida ögon på det här, utan han skulle kunna bli varnad.

Anledningen till att det inte är lämpligt för en lärare att flirta med en elev, är att läraren är i skolan i egenskap av yrkesmänniska och inte privatperson. Eleverna som är mycket yngre, står i ett beroendeförhållande till sina lärare, då det är lärarna som skall "handleda" dom genom skolan, och dessutom sätta betyg på deras prestationer. Dessa betyg kommer vara avgörande för var och ens möjligheter under lång tid, varför varje antydan till oprofessionellt beteende ifrågasätter om läraren ifråga kan sätta rättvisa betyg, och inte påverkas av den han gillar och inte. Men förutom betygssituationen så är det som jag sade oansvigt och oprofessionellt av en vuxen person att passera gränsen för ett lärar-elev förhållande och börja agera privatperson, speciellt när man har med förhållandevis unga människor att göra. Det här är ju dock inte ditt ansvar, utan jag kan mycket väl förstå att det kan kännas både lite roligt och spännande att flirta med en lärare man tycker är attraktiv, för att elever gillar vissa lärare är ju inget konstigt eller onormalt. Men han har ett ansvar för att sådana här situationer inte skall uppkomma,annars brister han i professionalitet. Och blir det på något sätt obehagligt för dig, så hoppas jag ändå att du går och pratar direkt med dina föräldrar, någon annan lärare, eller skolkuratorn.

Men som sagt, lagligt straffad blir han sannolikt inte, men däremot finns det som jag nämnde tidigare andra typer av reprimander som rektor kan ta till.

Visningar : 1081

Senaste frågorna

Se Alla