user-image
Okänd
Kille

Var går igentligen gränsen för rasism? jag blir så jävla trött på att man är rasist för att man säger neger!!!!


SVAR

user-image
Det är ju svårt att dra en absolut gräns för vad som är rasism och inte. Men det är alldeles uppenbart rasism om man behandlar någon sämre pga hudfärg, religion osv. Det är också rasism om man uttalar sig kränkande om någon beroende på hudfärg, religion osv.
När det sedan gäller sådana saker som att använda ord rent generellt, som tex neger som du tar upp, så har det skiftat under perioder om det anses vara ett rasistiskt uttalande eller inte. Neger i sig behöver ju inte vara ett rasistiskt uttryck, men däremot har ordet neger använts mycket i negativa sammanghang, och på ett nedvärderande sätt, vilket gjort att ordet i sig fått en rasistisk klang. Så ett ord kan alltså användas i ett rasistiskt syfte och då bli lika med rasism, även om ordet i sig egentligen inte har en sådan mening.
I sådana fall skulle man därför behöva ha "röntgenblick" in i allas huvuden för att kunna se vad personen egentligen menar med ett ord, då alla lägger olika betydelser i det hela. Sålunda finns det dom som använder neger utan att ha någon rasistisk baktanke, och det finns dom som använder det med ett rasistiskt syfte. Men det kan alltså vara svårt att skilja ut då vi inte har "röntgenblick" in i allas huvuden.

Så vad gör man då för att bestämma vart gränsen för rasism går och inte. Är det rasistiskt att säga neger eller ej?
Mitt svar på den frågan är, att i alla situationer där det råder tveksamheter, så handlar det om vad mottagaren tycker. Dvs vad tycker den/dom personerna som ordet neger är avsett att beteckna. Upplever dom det som kränkande och nedvärderande på något sätt att du använder ordet neger, ja då bör du definitivt upphöra med det, och då kan man kalla det rasism om du fortsätter att använda ordet bara för att DU tycker det är okay. Men om inte den/dom personerna tycker det är kränkande eller nedvärderande, utan istället uppfattar det som en positiv benämnning, ja då är det helt okay att fortsätta använda ordet. Så rasism eller inte skulle man kunna säga avgörs av den som uttrycket är riktat mot. Någon annan gräns, så länge det inte rör sig om uppenbara kränkningar eller orättvisor som jag nämnde tidigare, är svår att sätta.

Visningar : 1199

Senaste frågorna

Se Alla