user-image
Okänd
Tjej

Jag är en synskadad tjej . min lärare /kamrater har svårt att förstå at jag ser dåligt . vad gör jag ? tacksam för svar


SVAR

user-image
Det är tråkigt att höra att du möter så lite förståelse från lärare och kamrater. Men många människor har svårt att sätta sig in i hur det kan vara att leva med ett handikapp av något slag, varför dom kan göra och säga saker utan att tänka sig för. Många vet också för lite om hur det kan vara för personer med olika typer av handikapp, varför man kan tvingas "utbilda" dom för att dom skall kunna bättra sig.

Mitt förslag är därför att du går till din lärare och pratar med honom/henne på tu man hand. Säg att du har något viktigt att prata om. Berätta sedan för din lärare hur du känner att han/hon och dina kamrater inte riktigt förstår hur saker och ting är för dig. Be sedan din lärare om att få lite tid för att berätta för honom/henne och klassen om din synskada och hur den påverkar ditt liv. Kanske skulle du till och med kunna få tex skriva en uppsats eller göra någon annan typ av uppgift kring synskador och hur det kan vara att leva med en synskada som du sedan skulle kunna redovisa för klassen när ni håller på med den typen av arbeten.

Om det nu är så att du inte vågar prata inför klassen eller inte vill göra någon uppgift kring det hela, så kan du be din lärare att få lite tid med honom/henne så du kan berätta om synskadan för honom/henne. Sedan kan din lärare berätta vidare för klassen.

Jag tror att din lärare skulle vara positiv till ett sådant här förslag, men är han/hon inte det så tycker jag du ska prata med dina föräldrar och be dom prata med din lärare. Eller så går du till skolsköterskan och ber henne/honom om hjälp att berätta för läraren och klassen om hur din synskada påverkar ditt liv och hur det kan vara att ha en sådan synskada som du har.

Visningar : 1095

Senaste frågorna

Se Alla