user-image
Okänd
Tjej

Kan alla människor bli kära? Kan jag bli kär? Jag är nu nitton år gammal, har aldrig varit förälskad eller ens varit intresserad av någon. Jag skulle gärna vilja bli kär men jag tror inte att jag kan bli det. Dels är jag osäker på om jag överhuvudtaget är kapabel till sådana känslor och dels vågar jag inte bli kär. Jag lider av tvångssyndrom och vad psyket kallade en lindrigare form av social fobi. Jag vågar inte öppna mig och har inte några nära vänner däför att jag inte litar på någon. Snälla svara!


SVAR

user-image
Enligt min erfarenhet så har alla människor en förmåga att bli kära. Men det kan finnas hinder ivägen för att den typen av känslor ska väckas, förutom att det faktiskt också kan handla om att man helt enkelt inte träffat rätt person.

Men om vi pratar om det här med hinder för att kunna uppleva känslan av att bli kär, så handlar det ofta om psykiska hinder. Man kan ha upplevelser och känslor som gör att varma känslor för en annan människa, och nära relationer känns hotfullt för den egna personen. I det läget tillåter man sig inte att känna den här typen av känslor, eller så är man helt enkelt så nedstämd, eller inbunden i sig själv, att man inte är mottaglig för den typen av känsloströmningar mellan människor. Det här sker ju oftast på ett omedvetet plan, varför det alltså inte är konstigt att man som du kan dra slutsatsen att man helt enkelt inte kan bli kär. Men detta har aldrig visat sig stämma enligt min erfarenhet, utan arbetar man med dom mentala hindrena i tex en terapeutisk kontakt, så är det min erfarenhet att personer med tiden kan uppleva även denna typen av känslor och även ha nära relationer utan att känna rädsla, hot, panik, eller andra liknande känslor.

I ditt brev beskriver du detta en hel del när du säger att du inte vågar bli kär, och att du inte vågar öppna dig för att du inte litar på någon. Oftast i din situation så bär man med sig upplevelser av att ha blivit sviken och sårad på ett sätt som gjort så ont att man inte vågar ta chanens att släppa in någon i sitt inre igen. I det läget är man inte öppen för den typen av känslor som att vara kär innebär, och man förvägrar sig dessutom möjligheten att träffa och komma nära personer som skulle kunna ge en andra erfarenheter än dom man redan bär på, då man låter rädslan hindra en. Vägen ut, är oftast att få terapeutisk hjälp, varför jag hoppas att du fått en terapikontakt på psyket som du tydligen har kontakt med. Har du inte det, tycker jag att du skall diskutera den möjligheten med din läkare. För får du hjälp att både bearbeta och hantera den rädsla du känner och det misstroende som du bär på inför andra människor, så är det min erfarenhet att även du skall kunna uppleva känslan av att bli kär längre fram. Men det kan vara en lång och jobbig väg dit, men enligt min erfarenhet så tycker dom flesta det är värt mödan.

Läs gärna mer om psykoterapi i olika former på www.infomedica.se
Sök på psykoterapi i deras sökmotor.

Visningar : 971

Senaste frågorna

Se Alla