user-image
Okänd
Annat

Jag är en tjej på 21 år som misstänker att jag har Aspergers syndrom. Jag stötte på "sjukdomen" av en slump i en bok på biblioteket. Jag stämmer in precis på beskrivningen i boken. Hela livet har jag vetat om att jag är annorlunda och att jag har svårt att relatera till andra människor. Socialt umgänge för mig är inget annat än en belastning. Jag har dock inte isolerat mig helt utan har ett fåtal väl valda vänner som tack och lov står ut med mitt socialt och emotionellt opassande beteende. Jag stammar lite lätt också, det märks knappt inte eftersom jag har hittat en metod att lindra det, men kan det ha med Aspergers att göra också? Kan du berätta mer om Aspergers? Vart ska jag vända mig om jag vill ha hjälp? Tacksam för svar


SVAR

user-image
Bra information om Aspergers syndrom kan du hitta på Föreningen autisms hemsida. Gå in på www.autism.se och välj sedan länken Autism & Autismliknande tillstånd ute i vänstermarginalen. Sedan kan du välja länken Asperbergs syndrom . Du kan också gå in på www.aspergercenter.nu
Klicka på länken ”Vad är Aspergers syndrom” så hittar du mycket information.

Det är habiliteringen som har specialister för att stödja personer med bl a Aspergers syndrom. Det är oftast också personer från habiliteringen som gör en utredning när det finns en misstanke om att en person har Asperger. Så i ditt fall när du har en misstanke men ingen diagnos, så kan du ringa vuxenhabiliteringen och prata med dom om hur du ska gå tillväga, för det kan se lite olika ut i olika landsting, varför jag inte kan säga om du kan få komma till dom direkt. Men det kan dom berätta för dig om du ringer dit och berättar samma sak du skrivit i ditt brev. Deras telefonnummer hittar du på dom blå sidorna i telefonkatalogen, alternativt så ringer du landtingets växel så kopplar dom dig.

Ett annat alternativ är att du vänder dig till vuxenpsykiatrin, för dom kan också hjälpa dig. Det skulle tex kunna vara ett bra alternativ att du träffar en psykolog eller psykiatriker där och diskuterar dina svårigheter. Dom kan sedan hjälpa dig med en bedömning och även kontakta vuxenhabiliteringen om ni tillsammans anser att ni behöver deras hjälp för vidare diagnosticering eller stöd. Men inom vuxenpsykiatrin finns oftast kunskapen för att kunna diagnosticera Aspergers syndrom, även om det ibland kan vara bäst att låta ”experterna” inom habiliteringen göra utredningen tillsammans med dig, men det kan du diskutera med den du träffar inom vuxenpsykiatrin om du väljer det alternativet, eller blir hänvisad dit av habiliteringen.

Skulle du sedan få diagnosen Asperger så får du tillsammans med dom du träffar diskutera vilket stöd du kan få framöver, men oavsett om du får en diagnos eller inte, så är ju dina problem som du upplever lika stora för det. Därför kan det vara bra om du vänder dig till vuxenpsykatrin, för där kan du få en samtalskontakt oavsett om du har diagnosen Asperger eller inte. Så mitt råd är att du inte stirrar dig blind på diagnosen, utan känner du att du lider av ditt sätt att relatera till andra osv, så sök hjälp inom vuxenpsykiatrin så du kan få en kontakt där ni kan börja arbete med dina svårigheter. Om det sedan känns viktigt för dig att få veta om det är Aspergers syndrom du lider av, eller om den du träffar bedömer det som viktigt att gå vidare med en utredning, så kan du diskutera det med den du träffar och ni kan utreda detta parallellt med att du arbetar med problemen.

Visningar : 1143

Senaste frågorna

Se Alla