user-image
Okänd
Kille

Om man får hjelp till boende måste det då vara hos en annan familj eller kan man få hjälp till en egen lägenhet?


SVAR

user-image
Jag utgår ifrån att du pratar om när socialtjänsten hjälper till med ett annat boende beroende på att hemförhållanden är så dåliga för tillfället att det inte är lämpligt att man som barn/ungdom bor kvar i sin familj.
I det läget så finns det olika alternativ och vilket boende det blir handlar om vad man bedömer är bäst för barnet/ungdomen. Då tar man hänsyn till en rad olika saker som tex hur mycket stöd barnet/ungdomen behöver, hur gammalt barnet/ungdomen är, vad föräldrarna tycker är bäst (om föräldrarna inte betett sig på ett sätt som gör att man inte kan räkna med deras åsikt), hur en flytt påverkar barnets/ungdomens skolgång, om barnet/ungdomen klarar att bo själv osv, osv. Det finns alltså en rad saker som vägs in, innan man bestämmer vilket boende som är bäst. Och ju äldre barnet/ungdomen själv är, desto mer vägs barnets/ungdomens egen önskan om boendeform in.

Så, svaret på din fråga är alltså att det finns fler alternativ än att bo hos en annan familj och att bo i egen lägenhet är ett sådant alternativ. Men det beror alltså på en mängd saker vilken lösning som man väljer. Det enda man kan säga är att socialtjänsten utgår från det som är bäst för barnet/ungdomen och att barnet/ungdomen kan påverka mer och mer ju äldre han/hon är.

Visningar : 1136

Senaste frågorna

Se Alla