user-image
Okänd
Annat

för att komma in på min linje var det mkt höga intagningspoäng, och därför är alla i min klass mkt duktiga och alla är "vana" vid att få höga betyg. våra lärare jämför oss med varandra och sätter betyg med argumentet "men du är inte lika dutig som han eller hon". därför får jag lägre betyg även om jag uppfyler kriterierna för ett högre. de säger att de inte kan sätta så pass måpnga mvg som de kanske skulle vilja (t.ex. sänkte min geografilärare 16 elever med omdömet mvg, som vi fått av en annan lärare, till ett vg..) detta ställer till enorma problem nu när de snart är dags att söka in på högskolan eftersom jag kommer ha mkt sämre poäng än vad jag borde ha… vad ska jag göra?? när man säger nåt om det här till lärarna nekar de att det är så, men det är ju ändå så uppenbart… nu kommer jag inte komma in på det jag vill studera på universitetet! *suck* finns det nåt jag kan göra?? (jag går på en friskola om det är av intresse..)


SVAR

user-image
Det relativa betygssystemet där eleverna skulle jämföras med varandra och få betyg efter hur bra dom presterade i jämförelse med övriga är borttaget för länge sedan. Så, det är ju helt riktigt det du säger att alla i princip ska kunna få MVG om dom når upp till dom kraven som är ställda för det betyget. Tyvärr kan det vara så att vissa lärare lever kvar i det gamla där man alltså inte kunde ge så många elever högsta betyg. Och kanske är det också så att även om läraren mycket väl vet att betygssystemet är ändrat så känns det ändå inte naturligt att ge väldigt många högsta betyg, utan läraren vill ändå göra en gradering av eleverna sins emellan.
Det här är ju precis som du säger ödesdigert för dig med tanke på framtida studier, och om du nu går i en friskola där många duktiga elever valt att gå, så blir det här väldigt missvisande då dina betyg jämförs med alla elevers när du väl söker in på högskola, varför jämförelsen mellan eleverna på din skola eller i din klass är irrelevant i långa loppet.

Du kan som jag ser det, göra ett antal saker för att försöka komma tillrätta med detta. Ett förslag är att du kräver en skriftlig motivering till varför du får ett lägre betyg än vad du anser dig värdig utifrån kursplanerna. Det finns ju nämligen en beskrivning för varje kurs där det står exakt vad man bör kunna för att få ett visst betyg, och dom kursplanerna och bedömningskriterierna kan du eller dina föräldrar begära att få om ni inte fått det redan. Ser du då att du når upp till ett högre betyg än vad du fått, kan du be läraren om en skriftlig motivering om varför du fått ett lägre betyg än vad dina resultat föreskriver. På det sättet försvårar du för läraren att ge dig betyg utifrån en relativ skala då han/hon tvingas motivera sitt beslut utifrån annat än en jämförelse mellan dig och dina klasskamrater.
Ett annat förslag är att du, eller du tillsammans med dina föräldrar begär att få diskutera saken med rektorn. Beroende på rektorns attityd kan man vara olika skarp, men om ni har klara "bevis" på att dina resultat motsvarar ett högre betyg enligt kursplanen och bedömningskriterierna än vad du fått, så kan man redovsa detta för rektorn och begära att han/hon ingriper och rättar till misstagen. I annat fall kan man "hota" med att kontakta skolverket som är ytterst ansvarig för att alla skolor följer de regler som finns avseende betyg. Om inte det får fart på rektorn när det gäller att titta på det hela, så är det precis vad du/ni kan göra. Nämligen att kontakta skolverket och framföra era klagomål till lämplig person. Men förhoppningsvis behöver det inte gå så långt, utan det räcker förhoppningsvis med att du ber din/dina lärare skriftligen motivera sina betyg, så du får dom att tänka till och rätta sig efter det nya betygssystem som faktiskt råder.

Visningar : 1032

Senaste frågorna

Se Alla