user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag är en glad flicka på 14 år som vill bli psykolog när jag blir stor, min fråga är. Hur blir man det egentligen? Krävs det höga betyg, eller höga betyg i nåt speciellt ämne? Hur lång är utbildningen? Vad finns det för olika varianter av psykologi?


SVAR

user-image
Vill man bli psykolog så ska man gå psykologprogrammet som ges vid ett antal Universitet i landet (Stockholm, Uppsala, Lund, Örebro, Linköping, Göteborg, och Umeå). Som det är nu är det väldigt höga intagningspoäng till programmet då det är ett av dom mest populära valen. Du kan själv titta på antagningspoängen på www.vhs.se Välj deras antagningsavdelning och titta under statistik. Då ser du att på vissa studieorter är poängen för att komma in det högsta man kan ha, nämligen 20.00 i snitt. På några utbildningsorter är det lite lägre, men det rör sig bara om ner till 19.42. Så mellan 19.42 och 20.00 i snitt måste man ha för att komma in som det ser ut nu, och det är i princip högsta betyg i alla ämnen. (Du kan se hur man räknar om sina betyg från gymnasiet på samma hemsida (www.vhs.se), men gå då in under "Att söka till högskolan", och välj länken "Meritvärdering". Du ska sedan använda beräkningssättet som dom kallar för BP vilket står överst.

Det räcker dock inte med betyg för att komma in heller, utan det krävs också att man har arbetslivserfarenhet, dvs att man arbetat under ett år, vilket gör att man inte kan gå direkt från gymnasiet. Det finns även andra särskilda krav för att man ska vara behörig, men det kan du läsa om i svaren på andra frågor kring psykologutbildningen som vår studievägledare svarat på.

Programmet är tio terminer, dvs fem år. Under den tiden läser man allt från utvecklingspsykologi, till arbets-, och organisationspsykologi. Man blir även utbildad i psykoterapi och får ha patienter under handledning mot slutet av utbildningen. Du kan själv läsa mer om programmet på dom olika Universitetens hemsidor. Gå tex in på www.gu.se och välj där länken Student/Utbildning till höger på sidan. Välj sedan länken Program till vänster och gå på Programutbud. Fortsätt sedan tills du kommer fram till Psykologprogrammet.

Efter examen så måst man jobba heltid ett år på en så kallad PTP-tjänst. Det innebär att man jobbar med patienter och annat vanligt psykologarbete, men man har en handledare under det året som stödjer en, och som också har ansvar för att arbetar på ett riktigt sätt. Efter det året så får man sin legitimation från Socialstyrelsen om man nu blivit godkänd av sin handledare. Därefter kan man kalla sig legitimerad psykolog.

När det sedan gäller olika varianter av psykologi, så finns det olika teoribildningar som har lite olika utgångspunkt för att beskriva människan. Det här innebär också att det finns ett antal olika sätt att tex bedriva terapi på beroende på vilken teoribildning som legat till grund för metoden. Det blir dock för omfattande för mig att skriva något begripligt om alla teoribildningar och metoder som sprungit ur dessa, varför jag istället förslår att du går in på www.infomedica.se
Använd deras sökfunktion och skriv in ordet psykoterapi. Välj sedan den länken där det står Psykoterapi-Olika former av psykoterapi. Då får du läsa om olika sätt att bedriva psykoterapi som alla har sin grund i dom här olika teoribildningarna jag pratade om tidigare. Att läsa om dom olika terapiformerna blir dock lite konkretare än att läsa om teorierna, varför jag tror att du kan få en vettig bild av huvudinriktningarna som finns beskrivna där.

Visningar : 973

Senaste frågorna

Se Alla