user-image
Okänd
Tjej

hej jag är en tjej på 18 år.jag får inte sova över hos min pojkvän för mina föräldrar…borde inte jag få avgöra det själv, jag är ju myndig nu?


SVAR

user-image
Jo, in princip så bestämmer du själv om du vill sova över hos din pojkvän när du är 18 år, men i praktiken är det inte så enkelt eftersom du fortfarande uppenbarligen bor hemma, förmodligen går i gymnasiet och försörjs av dina föräldrar. Detta gör att dom ändå har en del att säga till om, och ska man utrycka det enkelt så kan man säga att så länge som du bor under deras tak, så får du också följa deras regler.

Nu tycker inte jag att man skall hårddra det på detta viset, utan faktum är ju att ert hem är ert gemensamma hem, och i takt med att du blir äldre och numera är myndig, så bör alla försöka anpassa sig till den situationen och skapa gemensamma regler som funkar för alla som bor där.
Många föräldrar känner dock en viss oro kring att deras barn börjar bli vuxna och snart kommer att lämna dom för att finna sina egna vägar, varför reaktionen på det hela kan bli att dom istället försöker hålla ännu hårdare i sina barn. Ibland förnekar dom helt enkelt att barnen blivit stora och att gamla regler inte är lämpliga längre, eftersom det kan kännas svårt att släppa taget om ett barn man haft ansvar för och haft nära sig under så lång tid att man har svårt att se vad som blir kvar för en själv när barnet väl flyger ur boet. Den här känslan kan som sagt göra att föräldrarna envist fortsätter med sina regler SOM OM barnen fortfarande var små.

Nu vet jag inte ifall det är det här som drabbat dina föräldrar, eller om dom helt enkelt anser att det inte är lämpligt för en 18-åring att sova hos sin pojkvän oavsett om det gäller deras eget barn eller andras. Jag vet inte heller hur dom ser på det faktum att dom numera har ett vuxet barn i huset, och ifall dom anser att dom har oinskränkt makt att bestämma så länge som det är dom som står för försörjningen.
Men allt detta vet dom själv, och mitt i allt jag sagt ligger sannolikt förklaringen till varför dom inte låter dig sova hos din pojkvän.
Så, mitt råd är att du sätter dig ner med dom och börjar fråga dom om hur dom ser på det här med att du nu är myndig. Hur ser dom på regler som gällt tidigare, och vilken rätt tycker dom att du har att börja fatta beslut om ditt liv? Berätta sedan för dom hur du skulle vilja ha det, och i den vevan kanske du skulle fundera över vad som är rimligt. För det kanske inte är rimligt att en person i ett gemensamt hem sätter sina egna regler bara för att personen är myndig. Det skulle du inte vilja att någon av dina föräldrar gör, utan alla måste till viss del anpassa sig och vara hänsynsfulla inför varandra, annars funkar det inte att bo ihop. Så, det är alltså inte speciellt konstruktivt att ha attityden "Jag är 18 och gör som jag vill!", så länge som man bor hemma och försörjs av sina föräldrar. För det funkar inte i något gemensamt boende, varför det är lönlöst att tro att det funkar bara för att man bor med sina föräldrar.

Så,fundera över hur du skulle vilja att ni kom överens och sätt dig sedan och prata med dina föräldrar. Låt dom förstå att du är beredd att ta mer ansvar både för dig själv och för att ni tillsammans skall kunna funka ihop i ert gemensamma hem, och hör sedan med dom hur dom kan tänka sig att ändra på sig för att dra sitt strå till stacken.

Visningar : 1942

Senaste frågorna

Se Alla