user-image
Okänd
Annat

Hej! Hur lätt är det att få en dyselexi diagnos om man är skoltrött? Kan det inte vara så att om man inte har gått till skolan och varit med på undervisning att man då inte kan läsa för den sakens skull?


SVAR

user-image
Normalt sett så görs en utredning av psykolog och/eller speciallärare och/eller specialpedagog innan man sätter diagnosen dyslexi. En sådan utredning kan innebära att man får göra ett antal test och att man pratar kring själva problemet för att den som gör utredningen skall få en uppfattning om hur problemet ser ut och yttrar sig.
I en sådan utredning kommer det därför normalt fram ifall personen varit skoltrött och därför inte hängt med i undervisningen. Och handlar det om skoltrötthet och att man missat lektionerna så uppvisar man normalt sett inte samma typ av svårigheter som man gör om man verkligen har dyslexi. Därför brukar man inte förväxla skoltrötthet med dyslexi.
Läs gärna mer om dyslexi och hur det yttrar sig på www.dyslexi.info

Visningar : 1224

Senaste frågorna

Se Alla