user-image
Okänd
Annat

Vad gör egentligen en djurskyddsinspektör och vilken utbildning krävs?


SVAR

user-image
En djurskyddsinspektör ser till så att lagar och förordningar inom området följs. Man utbildar sig till Miljö- och hälso-inspektör och kan sedan inom yrket speciallisera sig mot just djurskydd. Utbildningen finns på Umeå universitet och omfattar 160 poäng. För att vara behörig måste du, förutom grundläggande behörighet, ha särskild behörighet genom att ha betyg i MaC, ShA och NkB (alternativt KeA+BiA). På Kalmar högskola finns det ett Miljövetenskapligt program som kan leda till anställning som Miljö- och
hälsoskyddsinspektör. Det omfattar också 160 poäng, men då måste du ha betyg i MaD, FyA, KeB och BiB = Naturvetenskapligt program.

Lycka till!

Visningar : 1024

Senaste frågorna

Se Alla