user-image
Okänd
Tjej

jag är 18 år och har problem med föräldrarna. Jag vill ha en egen lägenhet. Jag vill veta hur ska jag fixa, jag går ännu i skolan. Hur går det till? kan jag få lägenhet eller måste jag jobba?


SVAR

user-image
Det är inte helt lätt att få en egen lägenhet när man fortfarande går i skolan och saknar möjlighet att försörja sig. Men har man problem i familjen som är så pass allvarliga att man som barn/ungdom i familjen lider psyiskt eller fysiskt så finns möjligheten att få hjälp med tex en egen lägenhet av socialtjänsten.

Nu kan jag inte säga utifrån ditt brev om det är den typen av problem med föräldrarna som du menar då du inte beskriver det närmare, varför jag inte kan säga ifall du har en möjlighet att få den här hjälpen, men det är inget som hindrar att du undersöker möjligheten. Gå till närmaste Ungdomsmottagning och diskutera din situation med kuratorn där, så kan han/hon råda dig om hur du ska göra. Ett annat alternativ är att du tar kontakt med socialtjänsten direkt och pratar med dom för att få veta hur du kan göra och om dom har möjlighet att hjälpa dig. Ring kommunens växel i sådant fall och be dom koppla dig till en socialsekretare inom socialtjänsten. Sedan får du en tid för att komma och diskutera din situation.

Visningar : 1339

Senaste frågorna

Se Alla