user-image
Okänd
Annat

Jag känner stor prestationsångest inför prov/tentor!


SVAR

user-image
En grundläggande fråga i detta samanhang är ifall du trots prestationsångest lyckas få ett bra resultat eller om du misslyckas. Är det så att du ändå får goda betyg finns det stora förväntningar någonstans, antingen dina egna och/eller omgivningens. Förväntningar är luriga saker därför att dom inte alls behöver vara uttalade vare sig som en tanke hos dig själv, eller genom att någon annan sagt någonting. Likväl kan dom styra oss väldigt mycket. Och enda sättet att få tag på dom är att prata om dom. Flummigt va?!

Nu är det faktiskt inte så flummigt som det först kan låta. Du ska helt enkelt prata om förväntningar på dina studier med dem som står dig närmast, kompisar som familj. Det fyller två funktioner nämligen: För det första kommer du att få lite pejling på vad dom tycker. Och för det andra får du tillfälle att snacka om saken och kommer även att få lite pejling på vad du själv tycker innerst inne. Jag använder faktiskt uttrycket ”få lite pejling” med avsikt, för att jag tvivlar på att du kommer att få höra allt från din omgivning eller tänka igenom allt för egen del. Utan vad det handlar om är din ”feeling” av vad som sägs. Nog har du väl många gånger hört vad en person sagt till dig men ändå förstått att hon/han egentligen tycker något annat. Det är vad jag kallar feeling i det här sammanhanget. Och ska man få reda på vad som ligger bakom en sådan här prestationsångest måste man oftast använda sig av feelingen, för sällan är det någon som säger saker rakt ut eftersom de flesta inte riktigt är medvetna om hur saker och ting hänger ihop. Jag har varit med om att personer både tänkt och sagt precis som det varit när det gäller sånt här, men oftast har feelingen fått leda vägen. Nu har du nästan fått en liten lektion i grundläggande psykologi, bara så du vet. Förhoppningsvis skall i alla fall ditt prat med andra om dina förväntningar kunna ge dig en känsla för varför du känner dessa krav trots att du lyckas bra i skolan. Finns naturligtvis andra perspektiv, men som vanligt väljer jag av utrymmesskäl ett för varje problem.

Ifall det nu är så att du har prestationsångest och misslyckas få det resultat som du skulle vilja ha, hamnar vi i ett lite annat läge. Självklart kan du använda dig av samma perspektiv som jag nyss berättat om, men på ett lite annorlunda vis eftersom du har hamnat i en typ av låsning där dina dåliga erfarenheter av prestationsångesten lagts på hög och hindrar dig från att lösa problemet. Antagligen finns det även andra situationer i ditt liv där du råkar ut för en liknande prestationsångest som exempelvis i relationer till kompisar, föräldrar osv. Du behöver troligen först ringa in flera områden där olika typer av förväntningar och krav (egna eller andras) ställer till trassel för dig. Sedan är det bara att prata med andra för varje område för sig, som jag berättade om tidigare i mitt svar. Visst kan du klara det själv med hjälp av en vän, det skadar inte alls att försöka, men ibland behöver man lite professionell hjälp för att komma igång. Någon typ av träning i kognitivt förhållningssätt (ett sätt att lära sig kontrollera sina tankar och ändra sina handlingsmönster) skulle kunna vara lämplig. Men det finns även andra gångbara metoder. Jag valde att nämna kognitivt förhållningssätt eftersom jag oftast själv har använt mig av det när jag hjälpt människor med den här sortens problem.

En grundläggande fråga i detta samanhang är ifall du trots prestationsångest lyckas få ett bra resultat eller om du misslyckas. Är det så att du ändå får goda betyg finns det stora förväntningar någonstans, antingen dina egna och/eller omgivningens. Förväntningar är luriga saker därför att dom inte alls behöver vara uttalade vare sig som en tanke hos dig själv, eller genom att någon annan sagt någonting. Likväl kan dom styra oss väldigt mycket. Och enda sättet att få tag på dom är att prata om dom. Flummigt va?! Nu är det faktiskt inte så flummigt som det först kan låta. Du ska helt enkelt prata om förväntningar på dina studier med dem som står dig närmast, kompisar som familj. Det fyller två funktioner nämligen: För det första kommer du att få lite pejling på vad dom tycker. Och för det andra får du tillfälle att snacka om saken och kommer även att få lite pejling på vad du själv tycker innerst inne. Jag använder faktiskt uttrycket ”få lite pejling” med avsikt, för att jag tvivlar på att du kommer att få höra allt från din omgivning eller tänka igenom allt för egen del. Utan vad det handlar om är din ”feeling” av vad som sägs. Nog har du väl många gånger hört vad en person sagt till dig men ändå förstått att hon/han egentligen tycker något annat. Det är vad jag kallar feeling i det här sammanhanget. Och ska man få reda på vad som ligger bakom en sådan här prestationsångest måste man oftast använda sig av feelingen, för sällan är det någon som säger saker rakt ut eftersom de flesta inte riktigt är medvetna om hur saker och ting hänger ihop. Jag har varit med om att personer både tänkt och sagt precis som det varit när det gäller sånt här, men oftast har feelingen fått leda vägen.

Nu har du nästan fått en liten lektion i grundläggande psykologi, bara så du vet. Förhoppningsvis skall i alla fall ditt prat med andra om dina förväntningar kunna ge dig en känsla för varför du känner dessa krav trots att du lyckas bra i skolan. Finns naturligtvis andra perspektiv, men som vanligt väljer jag av utrymmesskäl ett för varje problem.

Ifall det nu är så att du har prestationsångest och misslyckas få det resultat som du skulle vilja ha, hamnar vi i ett lite annat läge. Självklart kan du använda dig av samma perspektiv som jag nyss berättat om, men på ett lite annorlunda vis eftersom du har hamnat i en typ av låsning där dina dåliga erfarenheter av prestationsångesten lagts på hög och hindrar dig från att lösa problemet. Antagligen finns det även andra situationer i ditt liv där du råkar ut för en liknande prestationsångest som exempelvis i relationer till kompisar, föräldrar osv. Du behöver troligen först ringa in flera områden där olika typer av förväntningar och krav (egna eller andras) ställer till trassel för dig. Sedan är det bara att prata med andra för varje område för sig, som jag berättade om tidigare i mitt svar.

Visst kan du klara det själv med hjälp av en vän, det skadar inte alls att försöka, men ibland behöver man lite professionell hjälp för att komma igång. Någon typ av träning i kognitivt förhållningssätt (ett sätt att lära sig kontrollera sina tankar och ändra sina handlingsmönster) skulle kunna vara lämplig. Men det finns även andra gångbara metoder. Jag valde att nämna kognitivt förhållningssätt eftersom jag oftast själv har använt mig av det när jag hjälpt människor med den här sortens problem.

Visningar : 1212

Senaste frågorna

Se Alla