user-image
Okänd
Annat

Hur kan jag göra för att komma ur en depression?


SVAR

user-image
Naturligtvis beror det för det första på hur allvarlig den är. Om vi börjar från värsta hållet och utgår från att du lider av ett mycket allvarligt depressionstillstånd där det finns en direkt fara för ditt liv (t ex att du vill ta livet av dig, eller att du inte äter och dricker någonting) ska du läggas in på sjukhuset för att få vård. Vid lite mindre allvarliga depressionstillstånd än det första, behöver du oftast både medicin och samtalsbehandling för att kunna komma tillbaka och klara av skola eller arbete. Går vi sedan ner ett litet steg till från det värsta tillståndet klarar du förmodligen den krisen genom att antingen medicinera eller gå i samtalsbehandling under en period. Och ytterligare ett steg kan betyda att en sjukskrivning eller liknande viloperiod kan skapa en väg ut ur depressionen, utan att några andra speciella åtgärder behövs än att du förhoppningsvis får stöttning från någon/några du litar på. När det gäller medicineringen som jag nämnde beror det naturligtvis på hur gammal du är och hur läkaren bedömer det, eftersom det endast är läkare som skriver ut mediciner. Det är också så att medicinerna man använder vid depressioner oftast inte är utprovade på barn, varför man bör vara försiktig med att ge dem till alltför unga personer. Men som sagt, det är läkarens sak att bedöma.

För att få hjälp med behandling, vare sig detta blir mediciner, samtalsbehandling, eller endast en vilopaus med stöd från familj och/eller vänner kan du vända dig till din husläkare om du har någon sådan, eller till barn-, och ungdomspsyk, eller till vuxenpsykiatrin om du är lite äldre. Om du tycker att dessa är lite svåra att komma i kontakt med går det också bra att vända sig till kuratorn, eller sjuksköterskan på din skola, eller på kommunens ungdomsmottagning.

Avslutningsvis vill jag också säga att dom här stegen som jag beskrivit är väldigt ungefärliga och kan skifta en hel del, men du kan ha dom som en liten utgångspunkt. Och sedan vill jag tillägga att samtliga depressionstillstånd ALLTID påverkas i positiv riktning om du har någon du litar på bland vänner och familj och som du kan prata med.

Visningar : 978

Senaste frågorna

Se Alla