user-image
Okänd
Annat

kan man bota depressivitet och ångest?


SVAR

user-image
Ja, det kan man. Om man söker hjälp inom öppenvårdspsykiatrin i första hand så kan man få behandling. Det finns behandling med hjälp av medicin, men också med hjälp av samtalsterapi. Det är lite upp till patienten själv att välja behandling, självklart i samråd med läkare eller psykolog, varför det alltså är viktigt att man får en tid för att prata om sina problem så läkaren eller psykologen kan göra en bedömning av situationen och föreslå en lämplig behandling. Ibland kan man ta medicin samtidigt som man går i samtalsterapi, vissa äter endast medicin, emedan andra endast går i samtalsterapi. Det ser alltså olika ut från fall till fall. Läs gärna mer om detta på www.infomedica.se
Använd deras sökfunktion och sök på depression eller ångest.

Visningar : 952

Senaste frågorna

Se Alla