user-image
Okänd
Annat

Jag känner stress för att jag inte kan välja vilken utbildning/yrke jag skall satsa på!


SVAR

user-image
Att känna stress beror oftast på en kombination av olika anledningar. Stressen i ditt läge skulle mycket väl kunna bero på:
Dina egna förväntningar på att du borde välja inriktning istället för att vela.
Familjens, släktingarnas, kompisarnas eller partnerns förväntningar.
Rädsla för att välja fel och att du sedan kommer att ångra dig när det är för sent.
Tidspress, dvs tiden går och du borde välja snabbt.
Att inte veta om du ska välja det som du tycker är roligt men kanske inte ger så mycket jobb i framtiden, eller det som är vettigt i den meningen att det ger en säkrare framtid.
Att känna sig tvungen att välja utifrån dom jobb som det finns gott om.
Oro för att inte tjäna tillräckligt med pengar.
Oro för att inte klara av utbildningen/jobbet för att det krävs så mycket.
Oro för att inte få tillräcklig status.
Ovilja att flytta i och med studier eller arbete.
Oro för att du inte känner dig speciellt motiverad för att varken plugga eller jobba när du inte vet vad du ska satsa på.
Att du känner dig trött på studier men ändå tycker att det är vettigast att plugga vidare.
Att du helt enkelt inte känner dig mogen att välja någonting överhuvudtaget vare sig det är studier eller jobb.

Här har jag nu radat upp olika anledningar till stress i din situation, vilka enligt min erfarenhet brukar finnas med. Naturligtvis finns det flera, men du kan använda dom här för att göra en liten inventering (undersökning) av vilka som du känner skulle kunna ha just med dig att göra. Och kom då ihåg att det oftast är flera olika anledningar som trasslar till det för dig. Vissa säkert mer än andra. Men även dom små gör sitt till när det gäller det obehagliga psykologiska fenomenet stress. Så gör inventeringen så noggrant du kan och försök känna efter ordentligt. Du kanske också kan komma på någonting mer som stressar just dig förutom mina förslag på anledningar till stress. Då lägger du till dom till listan.
Avslutningsvis råder jag dig till att rangordna dom med det som du tror stressar dig mest först. Efter att du gjort det här sätter du dig ned med någon du litar på och tar ett snack om vad du kommit fram till. Problemet med att välja brukar inte lösa sig direkt för att man gjort så här, men stressen brukar minska och då får du bättre förutsättningar att arbeta vidare på ditt val.

Sist men inte minst vill jag säga till dig att det sannolikt inte är ditt sista val du gör nu, och att loppet inte på något sätt är kört om det ganska snart, eller mycket längre fram skulle visa sig vara något annat än det du valde som du vill göra. Ibland måste man helt enkelt våga pröva något innan man vet om det är rätt eller inte. Och kommer man fram till att det inte är rätt så behöver det inte vara ett fel val som man gjort. Du hade ju aldrig fått veta att det du valde inte var något för dig, om du inte hade vågat pröva. Tänk på det…..

Visningar : 1119

Senaste frågorna

Se Alla