user-image
Okänd
Tjej

Vad är damp?


SVAR

user-image
Förkortningen Damp står för: Dysfunktion vad gäller avledbarhet, motorisk kontroll och perception".
Det betyder i princip att har svårt för att hålla kvar uppmärksamheten på det man håller på med, man blir alltså lätt störd av andra saker som pågår runtomkring, eller av andra tankar man får. Det betyder också att man har svårt att kontrollera sina impulser, dvs om man får en tanke om att göra något så gör man det utan att tänka efter. Blir man arg kanske man slår till någon innan man hunnit tänka att det inte är så bra att slå någon annan.
Vidare så betyder det att man kan ha svårt att vara lagom aktiv, man är vad man brukar kalla överaktiv, dvs har tusen saker man ska göra och har svårt att sitta still och ta det lugnt. Ytterligare svårigheter handlar om motoriken, vilket betyder att man har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser. Man kan också ha svårt med att tolka det som sinnena uppfattar, tex vad man ser och hör.

Alla som har fått diagnosen damp har inte identiska svårigheter utan man kan ha mer problem inom ett område och mindre inom ett annat, vilket alltså kan vara tvärtom för någon annan med damp.

Man vet inte exakt varför någon får damp men det är en så kallad neurologisk störning vilket betyder att den har med hur hjärnan fungerar att göra. Man har kunnat se att vissa områden som styr tex organisation och planering inte fungerar som de gör hos som inte lider av damp. Det verkar som om både ärtligheten och miljön man växer upp i spelar roll för utvecklingen av damp, men exakt hur det uppstår vet man alltså inte.

Om du vill kan du läsa mer om det här på www.infomedica.se
Gå in på sökfunktionen och skriv in damp. Då får du förvisso upp länkar till ADHD, men dom diagnoserna är nära varandra, varför du även får mycket information om Damp om du läser det avsnittet.

Visningar : 1158

Senaste frågorna

Se Alla