user-image
Okänd
Annat

Jag har blivit misshandlad hemma!


SVAR

user-image
Här kommer jag att ta fasta på ett mycket viktigt perspektiv när man som du blivit misshandlad hemma nämligen: Maktlösheten. Att bli misshandlad av någon i familjen leder lätt till maktlöshet eftersom det inte är så lätt att komma undan. Vart ska man ta vägen? Ditt hem och din familj har en grundläggande psykologisk betydelse för att du ska kunna känna trygghet. Så är det tänkt att det ska fungera för alla människor, eftersom människan långt tillbaka under den mänskliga rasens utveckling, likt andra djur instinktivt alltid haft boplats och familj som något grundläggande. Och detta har personen som misshandlat dig tagit ifrån dig, och så länge du inte har någon annanstans att ta vägen blir du beroende av den här personens humör. Kommer han/hon att ge sig på mig idag igen? Vad kan jag göra för att det inte ska hända igen? Ska jag fjäska? Ska jag vara tyst? Ska jag prata och försöka uppträda som om ingenting har hänt?

Enligt min erfarenhet av fall som ditt är det väldigt svårt att säga eftersom personen som misshandlat dig, inför sig själv har passerat en gräns där det är svårt att hitta en väg tillbaka. Det här är oftast inte medvetet hos personen som givit sig på dig, men lika fullt är det så hans/hennes psyke fungerar. Jag säger inte detta för att du ska tycka det minsta synd om honom eller henne, utan bara för att förklara varför det är så svårt att i din situation finna ett förhållningssätt som fungerar (så du inte blir misshandlad mer). Om du kunde fråga honom eller henne vad du skulle göra för att undvika det nästan gång, kan du inte lita på svaret, eftersom det i misshandelsfall handlar om en typ av impulsgenombrott där personen ifråga inte riktigt kan styra sig själv när han/hon en gång passerat gränsen. Det behöver inte alltid vara så, men tyvärr är min erfarenhet den att sannolikheten att det ska ske en gång till är ganska stor.

Maktlösheten, som ju inte blir mindre av att det kanske har hänt, eller kommer att ske flera gånger, kan ge dig en till stora delar förstörd självkänsla (bara en gång är tillräckligt) där du får allt svårare att lita på din omgivning eftersom du inte kommer undan varken i din familj eller i hemmet. Maktlöshet skulle man kunna likna vid mental cancer. Den äter sakta men säkert upp ditt självförtroende så att du blir osäkrare och osäkrare på dig själv. Och i samband med det, vågar du lita mindre och mindre på både familj och vänner och kan till sist komma dithän att du tycker att du är för värdelös för att någon ska vilja bry sig om dig. Och är det någon som ändå bryr sig och säger att dom tycker om dig, tror du inte på dom… Steget till vad jag nu beskriver är inte alls långt när väl maktlösheten kommer som en följd av att bli misshandlad. Så det är definitivt ingenting du bara ska försöka skjuta undan, utan tänk på vad jag säger och sök hjälp så fort som möjligt. Du ska inte fortsätta att utsätta dig för faran, utan att ha skaffat hjälp. Och tänk inte ens tanken att du ska klara av det själv för att inte blanda in någon främmande person i familjen..!!! Så snabbt som möjligt ska du söka hjälp för att inte maktlösheten ska få grepp om dig och göra dig ännu mer illa än vad han/hon redan gjort dig…
Kontakta barn-, och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin om du är lite äldre, någon socialsekreterare på kommunens socialförvaltning, skolkuratorn, skolsköterskan, en läkare på vårdcentralen, en präst i kyrkan, kuratorn på kommunens ungdomsmottagning, vad som helst duger bara du inte fortsätter som du gör nu… Kompisar är alltid bra att ha, men dom kan oftast inte hjälpa dig tillräckligt när det finns inom familjen. Det krävs nästan alltid någon som är ”riktigt utifrån” och arbetar med mänskliga problem i sitt yrke.

Visningar : 1005

Senaste frågorna

Se Alla