user-image
Okänd
Tjej

hej. jag har lite undringar kring åldersgränsen vid sex. när jag var lite över femton hade jag ett förhållande med en sex-sju år äldre ung man. och vi gjorde lite saker… men om jag hade varit några månader yngre hade han då kunnat ställas inför rätta osv. även om jag varit med på det mesta? och anser ni att det var dumt att vi hade ett förhållande och gjorde det vi gjorde med tanke på åldersskillnaden? varför spelar åldern en så oerhörd roll? väldigt tacksam för svar!!!


SVAR

user-image
Det behöver nödvändigtvis inte vara dumt för en 15-åring att ha en relation med en sex år äldre partner, men det kräver en hel del av speciellt den äldre när det gäller att både förstå skillnaderna och ta ansvar för det. Och tyvärr så finns det alltför många som inte har det ansvaret utan istället utnyttjar den yngre personen både sexuellt och känslomässigt. Så, det går inte att säga att det är svart eller vitt det här, utan det beror alltså på hur relationen ser ut, vilket i sin tur beror på vilka två personer det är som ingår i den.
Jag vill dock poängtera att när jag pratar om ansvar och att en äldre person lätt kan utnyttja en yngre så menar jag inte att den äldre personen alltid är ute efter att skada. Men det faktum att det mognadsmässigt brukar vara stor skillnad på en 15-åring och en 21-åring, samt att yngre personer oftast ser ut till äldre, särskilt i den åldern, ställer stora krav. Många yngre går nämligen med på saker för att visa att dom är tillräckligt vuxna, eller för att dom är rädda för att verka barnsliga i den äldres ögon, och detta innebär i sig ett utnyttjande även om den äldre inte alltid är medveten om det. Så, när jag säger att det ställer stora krav på den äldre så menar jag att den äldre bör vara medveten om skillnaderna och inte utsätta den yngre för en omedveten press att göra saker som han/hon kanske inte är mogen för.

Sedan stämmer det som du säger, att om du hade varit under 15 så hade personen kunnat bli anmäld för sexuellt utnyttjade av underårig. Och anledningen till det är just det jag skrivit om, nämligen att den äldre personen har ansvar för att inte ha sex med personer som fortfarande räknas som barn. Att barnet själv säger sig vilja räcker inte då det vilar ett särskilt ansvar på den äldre att inte ens ställa frågan till barnet eftersom då barnet hamnar i den situationen att hon/han ska klara att säga nej till en äldre partner som han/hon sannolikt ser upp till och inte vill verka barnslig inför.

Så, åldersskillnaden spelar alltså stor roll så länge som vi pratar om barn/väldigt unga i förhållande till vuxna personer. När båda är vuxna spelar det ingen roll om det är 30 års åldersskillnad. Men när det handlar om barn och väldigt unga, så vill samhället skydda dom från den här typen av situationer.

Visningar : 1159

Senaste frågorna

Se Alla