user-image
Okänd
Tjej

kan man behöva en paus ifrån sina föräldrar?? och i sånt fall kan sociala gå in och hjälpa en med det ekonomiska??


SVAR

user-image
Ja, ibland kan omständigheterna vara sådana att föräldrarna och deras barn behöver en tid ifrån varandra och få tid att reda ut sina problem var för sig.
Det är socialtjänsten som tillsammans med familjen kommer fram till en sådan här lösning och då bistår dom också med ekonomiska resurser om det behövs.

Så, om du känner att du för tillfället inte mår bra tillsammans med dina föräldrar har du möjlighet att kontakta socialtjänsten och prata med dom om hur du upplever din situation och att du skulle vilja ha hjälp. En annan väg att gå är att du kontaktar en kurator på tex Ungdomsmottagningen först och tillsammans med henne/honom går igenom hur du uppfattar problemet. Han/hon kan sedan hjälpa dig med en kontakt med socialtjänsten om ni båda tycker att det vore en lösning.

Visningar : 1510

Senaste frågorna

Se Alla