user-image
Okänd
Tjej

hej. vad är det för skilnad mellan en kurator och en psykolog.


SVAR

user-image
En kurator har oftast en socionomexamen i botten. Det betyder att han/hon gått på socialhögskolan och läst ett program där man får lära sig mycket om hur människan fungerar som individ i ett socialt sammanhang dvs i skolan, familjen, samhället i stort osv. Fokus ligger mycket på att på olika sätt kunna stödja individer eller familjer som hamnat i svårigheter på olika sätt. Man lär sig också hur man ska kunna arbeta för att förhindra olika typer av problem, dvs förebyggande arbete. När man är klar med utbildningen får man en socionomexamen och utifrån dom kunskaper man fått kan man jobba som tex socialsekreterare inom socialtjänsten med allt från att utreda om någon behöver hjälp med pengar, så kallat socialbidrag, till att utreda hur man kan hjälpa barn som tex lever i familjer med missbruk eller andra sociala problem där man måste hjälpa barnen. Men som socionom kan man också jobba som så kallad kurator i tex skolan, på Ungdomsmottagningar, med handikappade, på sjukhus, ja på alla ställen där man behöver hjälpa och stötta människor som hamnat i olika svårigheter.
Skillnaden gentemot en psykolog är att en psykolog har gått en utbildning där man lär sig mer om individen. Psykologprogrammet är längre än socionomprogrammet och fokuserar mer på hur människan utvecklas och fungerar rent psykiskt istället för att koncentrera sig på hur människan fungerar i olika situationer i samhället. Det finns självklart vissa likheter mellan dom här programmen, men det är ändå en väsentlig skillnad. Det här gör att psykologer blir legitimerade precis som läkare och har därför befogenhet att göra utredningar över människors psykiska tillstånd, dvs om man lider av en psykisk störning, men också utredningar som syftar till att beskriva en människas svårigheter eller förmågor rent intelligensmässigt och känslomässigt. Det betyder att det är psykologer som utreder och fastställer olika diagnoser vid sidan om läkare, det gör aldrig en socionom/kurator. Det betyder också att en psykolog har kunskap om hur man kan behandla olika psykiska svårigheter och störningar, där psykoterapi är den vanligaste behandlingformen.

Det kanske låter krångligt för dig det här, men det finns alltså en stor skillnad även om man inte är helt okunnig om varandras områden. Men enkelt kan man alltså säga att socionomer/kuratorer jobbar mer stödjande och psykologer gör utredningar och behandlar svårare psykiska problem.

Gå gärna in på tex Göteborgs Universitets hemsida www.gu.se och klicka på länken Samhällsvetenskap. Därefter kan du välja länken program/kurser i vänstermarginalen så kan du läsa mer om dom olika programmen.

Visningar : 1178

Senaste frågorna

Se Alla