user-image
Okänd
Tjej

Kan vem som helst bli väldigt psykiskt sjuk eller måste det ligga genetiskt?


SVAR

user-image
I princip kan vem som helst drabbas av en psykisk sjukdom. Vissa sjukdomar är dock enligt viss forskning mer ärftliga emedan andra inte är det. Så, det man kan säga är att vissa löper större risk att drabbas av psykiska sjukdomar, men då gäller det alltså bara vissa av sjukdomarna, emedan andra inte löper lika stor risk att få dom just dom psykiska sjukdomarna.
Men eftersom psykiska sjukdomar också utvecklas i samband med olika kriser i livet, eller under påverkan av så kallade sociala/miljöfaktorer (hur man har det hemma, i skolan, stress osv), eller i samband med att man utsätt för olika trauman såsom sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, mobbning osv, så kan det alltså drabba vem som helst.

Så, sammanfattningsvis kan man säga att psykiska sjukdomar orsakas av en mängd olika saker där ärftlighet är en del i det hela. Men det betyder att vem som helst kan drabbas även om vissa alltså är mer sårbara än andra från start.

Visningar : 1202

Senaste frågorna

Se Alla