user-image
Okänd
Tjej

Jag har nyss börjat arbeta som forskningsassistent vid ett biokemiföretag. Men det känns helt fel och undrar hur jag skall veta vad jag passar till? Som liten drömde jag alltid om att bli frissör, men mina närmaset tycker att jag hassar bort en bra utbildning och tid om jag börjar studera på nytt. Vad göra?


SVAR

user-image
När det gäller vad man ska arbeta med så är det viktigt att komma ihåg att man har ett långt arbetsliv framför sig om man är ung, och att man faktiskt spenderar mycket av sin tid på arbetet om man tittar på det under en livstid. Därför är det jätteviktigt att man gör så mycket man kan för att hitta något man trivs med och som man känner ger en något, annars blir jobbet en källa till olust och stress vilket självklart inte är bra.
Det här betyder att det endast är du själv som kan avgöra vad du vill ägna dig åt. Omgivningen kan förvisso ge goda råd, men det är inte dom som ska gå till ditt jobb under alla år, utan det är DU.
Något man också ska tänka på är att man sällan vet i förväg vad man kommer att trivas med. Man har kanske idéer om vad man skulle vilja göra, men det är först när man har jobbat med det ett tag som man faktiskt vet om det jobbet passar en eller inte. Därför ska man inte vara rädd för att prova sig fram och inte låsa sig vid det alternativ som det av olika anledningar råkat bli. Det går i princip alltid att omskola sig och byta bana om man bara är beredd att ta det eventuella strul som det kan föra med sig under en period. Men som sagt, med tanke på att man sannolikt kommer att jobba tills man är 65 år så spelar inte några års omskolning någon större roll om man ser på det från ett större perspektiv. Så, många gånger är det kanske bättre att satsa några år på att förändra sitt yrke än att fortsätta att vantrivas i tex 40 år till.

När det sedan gäller utbildningar så är det många idag som har uppfattningen att man utbildar sig en gång i livet och sedan jobbar man med det. Men som jag sade så vet man aldrig i förväg vad som passar en och efterhand i livet så förändras både ens intresse samtidigt som man utvecklas som person, varför det inte är så sannolikt att det man väljer i unga år kommer att passa en livet igenom. Därför är mitt råd att du inte ser på utbildning som något man gör en gång i livet. Livet är ett ständigt lärande och då pratar jag om lärande i alla former. Och det man lärt sig en gång är sällan bortkastat utan hjälper en att få mer perspektiv på livet och tillvaron även om man inte jobbar med just det man utbildat sig till en gång.

Så, mitt råd är att du försöker gå på din egen känsla och inte tänker i termer att du kastar bort något även om du byter inriktning. Var inte heller rädd för att testa olika saker och se inte utbildning och jobb som något du väljer en gång i livet, utan betrakta det istället som något föränderligt och en möjlighet för dig att utveckla olika sidor av din personlighet. Då blir byte av yrke och utbildning något spännande och utvecklande istället för ett hinder och bortkastning av tid.

Visningar : 1243

Senaste frågorna

Se Alla