user-image
Okänd
Tjej

Hej Jag är en 20-årig tjej som har dyskalkuli. Allt jag vet om detta är att man har svårt för matte och vänder på siffror. Finns det fler symtom än så?


SVAR

user-image
Dyskalkyli betyder att man har svårigheter när det gäller att hantera siffor och göra beräkningar vilket man gör i matematiken.

Det kan visa sig på olika sätt och det är viktigt att komma ihåg att alla som lider av dyskalkyli inte har exakt samma svårigheter utan man har sina starkare och svagare områden precis som vem som helst.

Nedan räknar jag upp en del saker man kan ha svårt med när man lider av dyskalkyli.

Man kan ha svårt att uppfatta talens position i förhållande till varandra, dvs se vilket tal som kommer före och efter.

Man kan ha svårt för att förstå talens storleksordning, dvs om ett tal är större eller mindre än ett annat osv.

Man kan ha svårt för att göra en uppskattning om något är rimligt. Om man tex går och handlar så kan många göra ett så kallat överslag och uppskatta vad deras varukorg kostar och reagerar därför om kassörskan säger något som är helt orimligt. Detta kan vara svårt för någon som lider av dyskalkyli.

Man kan ha svårt för att tex mäta upp ett rum för att bestämma om en soffa går in eller inte.

Man kan svårt för att uppfatta så kallade geometriska figurer (kvadrat, rektangel, oval,romb osv), vilket gör att man kan ha svårt att greppa hur stora olika figurer är och vad som ryms inom en figur.

Man kan ha svårt att avgöra vilket räknesätt man ska använda när man behöver räkna ut något.

När man gör en beräkning så kan man lätt komma av sig och tappa tråden.

Man kan ha svårigheter med klockan och allt som har med datum och månader att göra.

Man kan ha svårt att läsa ut ett tal, dvs man vet inte hur man säger det när man ser talet framför sig.Ja, det här är en rad exempel på vilka svårigheter man kan ha. Men som jag sade så ser det olika ut från person till person och det kan skilja en hel del när det gäller hur pass stora svårigheter man har inom dom olika områdena.

Visningar : 1004

Senaste frågorna

Se Alla