user-image
Okänd
Annat

I vilken ålder borde man gå in i ett sexuellt förhållande?


SVAR

Det finns ingen tydlig ålder för detta, utan mycket beror på ens egen psykiska mognad och hur omständigheterna runt omkring ser ut, dvs om man träffat en partner som man vill ha sex med, och om man känner sig redo.
Det här kan skifta en del och vissa gör sin sexdebut väldigt tidigt kanske i 12-13 års åldern, emedan andra väntar tills långt upp i 20-åren.
Generellt kan man säga att dom som har sex väldigt tidigt, mer ofta har det pga kompistryck, en önskan att "ha det gjort", rädsla för att förlora sin partner (gäller främst unga tjejer med äldre killar), osv än vad äldre har. Dessa orsaker blir alltså mer ovanliga ju längre upp i åldrarna man kommer enligt min erfarenhet, varför man generellt kan säga att det kan vara bra att inte ha för bråttom. Men som sagt, även om man själv känner sig redo och mogen så är det ju inte säkert att man hittat en lämplig partner, för det är ju inget man kan styra hur som helst, så det går alltså inte att säga en speciell ålder utan det handlar alltså om personlig mognad, lust och andra yttre omständigheter som tex det här med partner.

Visningar : 600

Senaste frågorna

Se Alla