user-image
Okänd
Annat

Vilka läkemedel används för att häva skov vid Ulcerös kolit och Crohns sjukdom?


SVAR

user-image
Man använder kortison. Om patienten har lindrigt skov ges kortison i tablett form. Man börjar behandlingen med högre dos och dosen minskas successivt så länge patientens tillstånd förbättras och sättes ut senare. Men förebyggande behandling fortsätter tills vidare. Vid kraftigt skov ges kortison direkt i blodet och ofta rekommenderas tarmvila. Tarmvila betyder att man avstår från att äta och istället får man näring direkt i blodet via en kanyl som sitter i ett blodkärl. När tillståndet förbättras går man över till tabletter av kortison. Då är det vanligt att man börjar äta.

Visningar : 1224

Senaste frågorna

Se Alla