user-image
Okänd
Kille

hej jag undrar om homosexualitet går att bota, jag har hört många fall där man har blivit botad och jag tror att man kan.. det är ju ologiskt att tex en kille är med en kille de e som om man satte två plus kablar till en lampa och försökte få den att funka.


SVAR

user-image
Nej, enligt forskning inom området så är inte homosexualitet något som kan liknas vid en sjukdom och är alltså inget som man botar. Homosexualitet är en läggning man har och det är därför viktigt att skilja det från sjukdomsbegreppet där man pratar om att bota. I dom fall personer har gått ifrån sin homosexualitet så har det i många fall handlat om omgivningens oförståelse och krav på att vara heterosexuell för att få ingå i gemenskapen som drivit på, alternativt så har det rört sig om personer som i grunden varit bisexuella och inte homosexuella enligt min erfarenhet. Men ta gärna kontakt med rfsl och diskutera dom här frågorna vidare och hör vad deras erfarenhet och kunskap är.

Sist vill jag bara kommentera din liknelse med två pluskablar till en lampa. Den äger sin riktighet när det gäller just lampor och är därför logisk i det avseendet. Men lampor har väldigt lite, eller ingenting med människor att göra. Det går i sig inte att dra paralleller mellan en lampa och en människa, varken när det gäller dess konstitution eller dess fungerande. Homosexualitet är ett naturligt inslag i både människan och djurens histora om man tittar bakåt, emedan uppfattningen om homosexualitet har skiftat. Men det är alltså en helt annan sak där var och en har rätt till sin åsikt, men ingen har rätt att diskriminera eller kränka någon annan.

Visningar : 1506

Senaste frågorna

Se Alla