user-image
Okänd
Kille

kan det nån gång vara farligt att ha oskyddat sex


SVAR

user-image
Att ha oskyddat sex innebär dels risk för att bli gravid, och dels en risk för att få en sexuellt överförbar sjukdom. Det enda som skyddar mot just smitta är kondom. Så om man inte med säkerhet vet ifall ens partner bär på en sexuellt överförbar sjukdom, riskerar man alltid att bli smittad om man inte använder kondom. Och en del sexuellt överförbara sjukdomar är kroniska, dvs man bär dom hela livet, samtidigt som tex HIV även är dödlig, så visst är det farligt att ha oskyddat sex om man inte vet att ens partner är helt frisk.

Visningar : 998

Senaste frågorna

Se Alla