user-image
Okänd
Kille

Hejsan! Jag undrade bara om sexuallagen. En person som är över 15 får inte ha sex med en person under 15, eller hur? Då undrar jag bara: Vad klassas som sex isåfall? Nu vill jag inte ha något moraliskt svar, jag vet att man får avgöra själv vad sex är, men vad säger rättsväsendet om saken?


SVAR

user-image
Det finns olika graderingar på det här med sexuella övergrepp mot en underårig. För att dömas för våldtäkt mot barn så skall man haft samlag med någon under 15 eller utför något som är att jämställa med samlag.

Detta regleras i sexualbrottslagens 4 paragraf där första stycket lyder så här:

"Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år."

Det går inte idag att säga vad som är jämförligt med samlag utan det kommer rättsväsendet göra en bedömning av från fall till fall tills man fått fram en norm för detta.

Sedan kan man också dömas för sexuellt utnyttjande istället för våldtäkt och lagen kring detta finns i 5 paragrafen och lyder så här:

"Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90)."

Sist kan man också dömas för sexuellt övergrepp mot barn och det står i 6 paragrafen som lyder så här:

Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Sista nivån är sexuellt ofredande och det behandlas i paragraf 10 som lyder så här:
"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år."


Så, det går alltså inte att säga exakt vad man menar för sexuell handling för att man ska kunna dömas till våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande mot barn. Lagen är graderad på det här sättet för att man ska kunna täcka in det mesta av sexuella kränkningar mot underåriga/barn. Men sedan är det viktigt att komma ihåg att det lagen inte är till för att hindra relativt jämnåriga att ha sex med varandra även om den ena skulle vara under 15 och den andre över. I paragraf 14 förtydligas detta:

"Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Lag (2005:90)."

Ja, nu vet du vad rättsväsendet säger om det hela.


Visningar : 1932

Senaste frågorna

Se Alla