user-image
Okänd
Annat

Jag undrar en sak. Under de sneaste åren har jag mått väldigt dåligt och varit hos massor av olika människor inom vården. Men jag undrar vad det är för skillnad på deras utbildning och så? Vad är det för skillnad på kurator, psykolog, psykiatrisköterska, socionom, terapuet (hur nu det stavas?)? Jag förstår inte. Så många olika "namn" på olika typer inom samma vård…


SVAR

user-image
Jag förstår att det här kan vara förvirrande och jag ska ge dig en kort info för att reda ut begreppen sedan kan du själv läsa mer eller fråga dom du träffar hur just deras utbildningsbakgrund är.

En kurator har gått socionomprogrammet på ett universitet och då läser man under tre och ett halvt år. Man läser en rad kurser under programmet och tanken är att man efter utbildningen ska kunna hjälpa människor som har det svårt i samhället. Det betyder att man läser mycket om hur samhället fungerar och hur samhällets lagar och regler för att kunna hjälpa ser ut. Många som går ut programmet jobbar sedan som socialsekreterare på en socialbyrå där man bl a har ansvar för att hjälpa människor som har det svårt i samhället och behöver få hjälp med tex att komma på ett behandlingshem för sitt missbruk, eller få bo i ett familjehem om man som barn har det svårt hemma, eller få hjälp med pengar om man som familj har svårt att klara sig så kallat socialbidrag.
En del av dom som gått socionomprogrammet jobbar istället som kuratorer på skolor och tex inom psykiatrin. Förutom att då arbeta med stödjande samtal så kan kuratorerna där jobba med att hjälpa till med saker som trasslar när man har det psykiskt svårt som tex att man behöver ersättning från försäkringskassan, eller på andra sätt få hjälp av samhällets institutioner.

En psykolog har gått psykologprogrammet som är fem år långt. En psykolog läser också en del om samhället men mest är utbildningen inriktad på hur vi som människor fungerar, dvs ämnet psykologi. När psykologerna har gått ut jobbar dom oftast inom barn-, eller vuxenpsykiatrin, på skolor, eller på andra ställen där man arbetar med att behandla psykiska besvär och sjukdomar.

Man skulle enkelt kunna säga att en kurator oftast jobbar stödjande och en psykolog jobbar med behandling tex i form av terapi.

En psykiatrisjuksköterska har gått sjuksköterskeprogrammet som är ett allmänt program för att man ska kunna jobba som sjuksköterska. Det programmet läser man under tre år. Därefter har han/hon gått en påbyggnadskurs på ett år där man specialinriktar sig mot att jobba som sjuksköterska inom psykiatrin. Då sjuksköterskeprogrammet har en medicinsk inrikting så betyder det att dom får fördjupa sina kunskaper om medicinsk psykiatrisk behandling men även mycket om hur man vårdar och tar hand om personer med psykiska svårigheter/sjukdomar. En psykiatrisjuksköterska jobbar oftast inom psykiatrin och kan både ha stödjande samtal men jobbar också med att utföra uppgifter som läkaren/psykiatrikern har beordrat vilket kan innebära att göra kontroller av person som går på mediciner osv.

En psykiatriker sist är en läkare som först gått läkarprogrammet som är fem och ett halvt år, och sedan gått en specialistutbildning inom psykiatri. Läkarprogrammet är allmänt och ger en behörighet att jobba som läkare emedan specialistutbildningen inom psykiatri ger fördjupad kunskap om främst dom medicinska behandlingsmetoderna som finns. Det är alltid en läkare/psykiatrier som är behandlingsansvarig, dvs ytterst ansvarig inom psykiatrin och i det fall som medicinsk behandling krävs så är det psykiatrikern skriver ut och följer upp detta.

För att komplicera det ytterligare så har vi sedan det som kallas terapeut eller psykoterapeut som är det riktiga namnet. Den personen har gått en specialistutbildning i psykoterapi dvs behandlingmetoder som bygger på samtal med patienten. Utbildningen i psykoterapi finns i tre steg och för att få kallas psykoterapeut måste du ha gått dom två första. Alla dom här yrkeskategorierna som jag räknat upp har möjlighet att vidareutbilda sig till psykoterapeut men det är endast psykologer som har steg 1 utbildningen med sig från sin grundutbildning, varför får lov att jobba med terapi direkt efter utbildningen men kan sedan gå vidare och lära sig mer genom att gå steg 2 och 3. För alla dom andra yrkeskategorierna så krävs det att dom arbetat ett antal år och sedan får dom börja med steg 1 och gå vidare därifrån. Så, när du träffar en så kallad psykoterapeut så vet du inte om han/hon är psykolog, socionom, sjuksköterska eller läkare i botten utan det enda du vet är att personen vidareutbildat sig i psykoterapi.

Dom exakta gränserna mellan dom här yrkeskategorierna är inte helt enkelt att förklara och det kan självklart vara förvirrande för dom som söker hjälp att förstå skillnaden. Men förhoppningsvis har du fått en liten bild av skillnaderna och vill du lära dig mer kan du gå in på tex www.gu.se som är göteborgs universitets sida och där söka på dom olika programmen för att se vad alla läser.

Visningar : 1223

Senaste frågorna

Se Alla