user-image
Okänd
Annat

Bör jag låta mig undersökas för STD även om jag känner mig frisk?


SVAR

user-image
Du kan ha en allvarlig sexuellt överförbar sjukdom utan att du har symtom. Det rekommenderas att du söker läkare om din nuvarande eller tidigare partner har symtom som kan tyda på STD. Kvinnor och män som byter partner ofta eller har flera partner samtidigt bör vara speciellt uppmärksamma på STD, speciellt om de praktiserar oskyddad sex.

Visningar : 1015

Senaste frågorna

Se Alla