user-image
Okänd
Tjej

Hej, undrar om man måste göra några slags fysiska undersökningar för att få antideppresiva tabletter? Brukar man ofta bli rekomenderad att ta dte efter tre möten med en psykolog? Snälla svara.


SVAR

user-image
Läkare brukar inte göra några direkta fysiska undersökningar innan dom förskriver antidepressiva, utan det handlar mer om att läkaren ska bilda sig en uppfattning om patientens symptom, sjukdomshistoria och eventuell annan medicinering.
Det är läkare som skriver ut antidepressiva och det finns ingen allmän rekommendation om att antidepressiva mediciner är lösningen efter tre psykologsamtal, utan det görs en individuell bedömning utifrån varje person.

Visningar : 1115

Senaste frågorna

Se Alla