user-image
Okänd
Annat

Vilka signaler ger vi genom vårt val av kläder?


SVAR

user-image
Hejsan!

Detta är en fråga som kan ge många olika svar beroende på vem man frågar, men jag ska försöka att svara utifrån mitt perspektiv som lärare och språkmänniska.

Som människa sänder man ut många olika signaler oavsett vilken situation man befinner sig i. Ibland kan dessa signaler vara medvetna och ibland är de omedvetna. För att underlätta den här diskussionen, så kan vi dela upp mänsklig kommunkation i två delar: den verbala och den icke-verbala kommunkationen.

Den verbala kommunikationen innefattar det vi verkligen säger med ord, oavsett om det sker muntligt eller skriftligt. Den icke-verbala kommunikationen är i princip allt annat, det vill säga kroppsspråk, kläder, ålder, hudfärg etc. Man brukar benämna kläder som en extralingvistisk kommunikation som egentligen sker oberoende av det som sägs, men kläder är onekligen en viktig del i kommunikationen mellan människor. Vad man egentligen signalerar genom att bära olika kläder eller tillhöra en speciell klädstil är många gånger beroende av det sociala sammanhanget. I ett lands kultur kanske användandet av hatt och käpp innebär att man är en åldrande människa, medan det i en annan kultur har en helt annan betydelse. Sedan finns det såklart vissa gemensamma klädkoder och de är gemensamma eftersom människor under en längre tid har enats om att de representerar vissa företeelser. Till exempel så vet de flesta hur en amerikansk cowboy ser ut eller hur en affärsman klär sig. Dessa överenskomna klädkoder leder ibland också till skapandet av stereotyper, där vi inte bara vet hur en cowboy klär sig utan också hur han är som person.

Så svaret på frågan, om vilka signaler vi sänder genom våra kläder, den är svår att besvara. Men ett som är säkert i alla fall, det är att du skickar signaler oavsett vad du tar på dig!

Visningar : 1365

Senaste frågorna

Se Alla