user-image
Okänd
Annat

Kan man välja om man vill ha en manlig eller kvinnlig gynekolog?


SVAR

user-image
Både Ja och Nej. Inkommer man akut med besvär går det ofta inte att välja mellan manlig och kvinnlig läkare, utan man får ta den läkare som är i tjänst. Skall man genomgå en planerad gynekologisk undersökning kan man på många ställen önska sig antingen kvinnlig eller manlig gynekolog. Det skall dock poängteras att kvinnliga gynekologer inte nödvändigtvis är bättre eller "lättare på handen" än manliga gynekologer i undersökningssituationen.

Visningar : 1323

Senaste frågorna

Se Alla