user-image
Okänd
Annat

Hur fungerar livmodern?


SVAR

user-image
Livmodern är hos den könsmogna, icke-gravida kvinnan ett päronformat organ som huvudsakligen utgörs av muskel. Livmoderhålan bekläds av slemhinna, som under menstruationcykeln växer och blir mera kärlrik och under menstruationen stöts ut som mentstruationsblödning. Under graviditet omvandlas detta lilla organ, som normalt vägar cirka 60 gram, till att bli kroppens starkaste muskel på mera än ett kilo.

Visningar : 1217

Senaste frågorna

Se Alla