user-image
Okänd
Annat

Vad kan hända om man har anorexia nervosa?


SVAR

user-image
Utan behandling kan sjukdomen medföra allvarliga kroppsliga komplikationer som har hög dödlighet. Vid långvarig svält kan skador på inre organ som hjärna, hjärta, njurar och lever utvecklas liksom benskörhet (osteoporos) och hos yngre kan längdtillväxten avstanna.

Psykiska symptom, från apati och nedstämdhet till depression och självmordstankar.

Dödligheten för anorexia nervosa är ca 10-12 ggr ökad, där de flesta dör av undernäring eller genom självmord.

Visningar : 1047

Senaste frågorna

Se Alla