user-image
Okänd
Annat

Hur är prognosen för anorexia nervosa?


SVAR

user-image
Ungefär 50% av anorexipatienterna tillfrisknar helt, ca 20% förblir kraftigt avmagrade och ca 25% är smala men inte på ett hälsovådligt sätt. De återstående 5-10 procenten blir antingen överviktiga eller dör av svält eller andra sjukdomsrelaterade symptom. Ju tidigare behandling sätts in, desto större är chansen att bli frisk. Den genomsnittliga sjukdomsperioden är tre år, men man kan tillfriskna även efter längre tids sjukdom.

Visningar : 913

Senaste frågorna

Se Alla