user-image
Okänd
Annat

Vad avgör tjockleken på glasögonglas?


SVAR

user-image
Ett glas tjocklek beror på ett par olika saker. Det viktigaste är glasets brytningsindex, detta index anger glasets förmåga att bryta ljus, dvs glasets förmåga att ändra ljusets väg. Ju högre index glaset har desto tunnare kan man göra det. Luften har t.ex. index 1,0 och det är det man utgår ifrån. Vatten har index 1,33 och ett vanligt glasögonglas index 1.5. Det högsta index på glas som används till glasögon är 1,9 och det blir mycket tunt. Det andra som avgör glasets tjocklek är hur starkt glaset skall vara. Ju högre styrka desto tjockare glas. Och styrkan på glaset får man genom att man slipar glasets in och utsida med olika kupning. Om man tittar noga på ett par glasögon kan man se att glasen inte är platta utan de är lite kupiga.

Alltså: glasets tjocklek beror på glasets brytningsindex, styrka och skillnaden i kupighet på in och utsidan.

Visningar : 1891

Senaste frågorna

Se Alla