user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag har en fråga angående korstecknet. Vad betyder det att göra korstecknet? I 1 Mos 4:15 står det att Gud gjorde "ett tecken" över Kain för att han inte skulle bli dödad av vem som helst. Är det korstecknet man syftar på och gör man det idag som ett skydd? Jag har även en till fråga. Gör inte katoliker och protestanter korstecknet från olika "håll"? Pax et bonum!


SVAR

user-image
Hej!
Det tecken som Kain får är inte korstecknet. Korset är symbolen för Jesus Kristus död och uppståndelse, för livets seger över döden eller för kärlekens seger över ondskan eller för att Gud alltid är med i det djupaste mörker... Korstecknet uppstår ur berättelsen om Jesus liv och död. Jag tror att många har sin egen lilla tolkning om varför man gör den men ursprungligen så är det en påminnelse om att jag tillhör Kristus som har dött och uppstått för mig och för alla människor. Korstecknet var alltså inte uppfunnit när Kain dräpte sin bror och fick detta mystiska skyddstecken som ingen riktigt vet vad det är.

Det finns dock de som menar att det kan finnas samband t ex:
Den judiske forskaren Robert Eisler anser det vara sannolikt att Kains tecken, som hans efterkommande keniterna (4 Mos. 24:21) hade på handen eller i pannan, var den hebreiska bokstaven tau, föregångare till vårt "T". Ordet tau betyder "tecken". Den äldre formen av tau såg ut som ett kors. Detta skulle i så fall betyda att Kain skyddades av korsets tecken.

Detta skydds tecken är i alla fall ett av flera tecken eller gester där Bibelns författare tar avstånd från den blodshämnd som rådde på den tiden. Man kan tolka det som att hur hemskt ditt brott än är förblir du ett guds barn, älskad och skyddad av Gud. Du är älskad, inte för vad du presterar utan för att du finns. Det kan ingenting ta ifrån dig.

Man tecknar alltid ett korstecken över den som döps. Det gör som man som en påminnelse om att man aldrig är ensam, man vandrar med den uppståndne, "jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Korstecknet är i första hand en påminnelse. Men den påminnelsen kan användas som skydd, som tröst eller som ett tack. Tack för jag finns och får leva. Det är ju också det som Kain får trots hans grova brott - han får leva och ingen ska få bära hand på honom. Han, liksom alla människor är skyddade av Gud.

Till sist, vad jag vet så gör protestanter och katoliker korstecknet åt samma håll och även om man gjorde det olika håll så vet jag inte om det skulle vara någon skillnad. Men det finns säkert flera olika förklaringar på att olika håll betyder olika saker.

I Wikipedia kan man läsa
Korstecken betecknar det i kristendomen allmänt förekommande bruket att med ett eller flera fingrar teckna ett kors i luften, vanligen med orden "I Faderns, Sonens och den helige Andes namn". Korstecknet betecknas av Svenska kyrkan som en segersymbol och som "en bön i handling",[1] och för Katolska kyrkan som en avlatsbön.[2] Den brukas av personer vid enskild andakt, liturgiskt av präster för välsignelse, och under sakramenten.

Den enskilda troende korsar sig med högra handen från pannan till bröstet, och från vänster axel till höger. Enligt Oremus, katolsk bönbok, är korstecknet en påminnelse om vårt dop, och en bön om den Treenige Gudens beskydd.[3]

Korstecknet är en kristen symbol från äldsta tid. Det härrör troligen från judarna och var hos dem ett T-format tecken (bokstaven tav (ת), omnämnd i Hes. 9:4), kanske som en symbol för det fullkomnade, eftersom tav är det hebreiska alfabetets sista bokstav.[källa behövs]

Inom kristendomen symboliserar korset samhörigheten med Kristus och hans välsignelse; det symboliserar hans död och korsfästelse och hör därmed samman med syndernas förlåtelse. Genom dopet bli den kristne förbunden med Kristi kors och Kyrkan, och därför brukar korstecknets innebörd anknytas till detta sakrament.[4] Korstecknet kan utföras på olika sätt, med enbart tummen, med flera fingrar eller med hela handen. Det äldre bruket var att man drog tvärbalken från vänster till höger när man välsignade någon annan, medan man drog den spegelvänt från höger till vänster när man välsignade sig själv (såsom fortfarande görs i ortodoxa kyrkor).

Vill du veta mer om symboler kolla ask.com

Lycka till!
anders.hedman@fryshuset.se

Visningar : 2075

Senaste frågorna

Se Alla