user-image
Okänd
Kille ,16 år

Hallå undra bara i bibeln vad står det om homosexualitet.tack på förhand


SVAR

user-image
Hej!

Bibelforskarna är inte helt överens om frågan. De flesta menar att den homosexualitet som vi idag talar om inte finns omnämnd i Bibeln. Bibeln talar aldrig om två personer av samma kön som lever i ett ömsesidigt förhållande med varandra. Bibeln talar inte om genuin homosexualitet. Med det menas homosexualitet som någonting man är med hela sitt jag. Vad vi idag menar med homosexualitet fanns helt enkelt inte för 2000 år sedan.

Men om man ändå vill veta vilka ställen som man brukar tvista om när det gäller frågan om samkönad sexualitet så kan jag nämna några. Så här brukar man diskutera;

När Paulus, den person som framförallt spred kristendomen runt Medelhavet efter Jesu död, försöker visa på viktiga skillnader mellan den grekisk-romerska kulten och den kristna så skriver han i Romarbrevet kap 1 v 26-27:

"Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med andra män. Därmed drog de på sig det rätta straffet för sin villfarelse."

Ungefär samma sak står i Första Korinthierbrevet kap 6 vers 9. Varför står det som det står? När Paulus ska marknadsföra en ny religion, en ny tro, så måste han tydligt visa på att vi är inte som de andra. Han måste visa på konkreta och tydliga skillnader. Att män låg med män var helt accepterad i dåtidens kultur. Det fanns även en allmänt accepterad prostitutuon vid vissa av dåtidens tempel där yngre pojkar och flickor kunda utnyttjas sexuellt. Det var hela denna kult som Paulus vände sig emot. Just Korinth lär ha varit en stad som var känd för sin sexuella frigjordhet eller lössläppthet. Rom likaså. De stod i stark kontrast med vad den judisk-kristne Paulus var van vid.

I Gamla testamentet brukar man hänvisa till 1 Mosebok kap 19 vers 1-3, Domarboken kap 19 vers 22-25 och 3 Mosebok kap 18 vers 22 och kap 20 vers 13. Den lössläppta sexualiteten förknippades ofta med avgudadyrkan. För den judiska lilla folkgruppen var fortplantning avgörande för dess överlevnad. Det kan också varit en orsak till att samkönad sexuell aktivitet ansågs som ett direkt mot det egna folkets överlevnad.

Slutligen, inom Svenska kyrkan har vi valt att se kärleksbudet som överordnat den sexuella läggningen. Det finns många homosexuella präster. Det finns en homosexuell biskop, som är chef över alla präster i Stockholm. Svenska kyrkan har också tagit beslutet att viga homosexuella par.

Hälsningar
Anders Hedman

Visningar : 944

Senaste frågorna

Se Alla