user-image
Okänd
Annat

Vad är kärnämnen?


SVAR

user-image
Kärnämnena är: Svenska/ Svenska som andraspråk A+B, Engelska A, Matematik A, Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Naturkunskap A, Religionskunskap A och Samhällskunskap A.

Dessa kurser finns på alla program. 750 av ett programs 2500 poäng är kärnämnen.

Visningar : 1266

Senaste frågorna

Se Alla